Gymnasiechef till Stockholms stad

Rekryterare
Stockholms stad
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 28 februari 2018
Stängs
den 25 mars 2018
Ref:
2018/1200
Kontakta
Jan Holmquist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna, stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att skickliga medarbetare och väl fungerande stödfunktioner på skolan är avgörande för att eleverna ska lyckas, och att skickliga chefer är avgörande för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag.

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som chef i Stockholms stad är du med och formulerar tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Det här erbjuder vi dig
De kommunala gymnasieskolorna är idag uppdelade i fyra gymnasieområden, var och en under ledning av en gymnasiechef. Som gymnasiechef ingår du i stadens ledningsgrupp för gymnasieskolan vilken leds av en gymnasiedirektör. Gymnasieavdelningen ansvarar för gymnasieskola och gymnasiesärskola och har totalt drygt 15000 elever, 1600 medarbetare och en nettobudget på en miljard kr. Stockholm ingår i en gemensam gymnasieregion med övriga kommuner i länet samt ytterligare två kommuner.

Som gymnasiechef får du en möjlighet att utveckla Stockholm till en stad där ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor externt och internt med övriga gymnasiechefer, gymnasiedirektör, stabschef och övriga medarbetare på gymnasieavdelningen.

Ditt uppdrag
Ditt övergripande uppdrag är att inom ramen för stadens vision Ett Stockholm som håller samman, verka för förbättrade skolresultat, lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen samt systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet i hela organisationen. Med detta följer ett ansvar att, inom de ekonomiska ramarna, verka för en helhetssyn på elevernas lärande och på skolverksamheten i stort. Särskilt fokus ska riktas mot utveckling av elevhälsa, digitalisering och att motverka segregationens effekter. Det växande Stockholm innebär även ett stort engagemang för både kompetens- och lokalförsörjning. Du kommer att vara chef för ca 15 rektorer och genom regelbundna verksamhetsbesök håller du dig uppdaterad kring skolornas behov, framgångar och utmaningar.

Till gymnasiechefens viktigaste uppgifter hör att; skapa förutsättningar för rektors ledning av den pedagogiska verksamheten, säkerställa implementering av riktlinjer, policys och handlingsplaner samt ansvara för strategisk planering.

Krav på dig
Med ett genuint intresse för pedagogisk utveckling leder, motiverar och förser du andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Med en förmåga att samordna grupper blir du en referenspunkt för andra och skapar engagemang och delaktighet. I din roll som chef är du mål- och resultatinriktad med ett driv att ständigt förbättra verksamheten. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar där du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden vid beslut. Med en förmåga att se helheter tar du hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Utbildning
Du har en för tjänsten relevant akademisk examen från högskola eller universitet. Meriterande är högskole- eller universitetsexamen inom pedagogik samt genomfört rektorsprogram.

Erfarenhet
Du ska ha en flerårig erfarenhet som chef inom verksamhetsfältet skola med ett budget- och resultatansvar. Du ska ha en bakgrund som lägst rektor eller motsvarande avdelningschef. Du ska ha arbetat strategiskt med skolutvecklingsfrågor. Meriterande är att du har varit chef över chefer samt arbetat med att utveckla digitaliseringen av skolan.

Kunskap
Du ska ha en mycket god förståelse för det svenska skolsystemet, gymnasieskolan i synnerhet, och pedagogisk utveckling.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som gymnasiechef i Stockholms stad och utbildningsförvaltningen med ett sexårsförordnande på den aktuella tjänsten.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/1200

Kontakt

  • Jan Holmquist, gymnasiedirektör, 08-508 33 656
  • Patrik Biverstedt, chefsrekryterare, 08-508 33 485

Facklig företrädare

  • Kjell Sjöberg, Sveriges skolledarförbund, 076-825 25 83
  • Olle Pettersson, Lärarförbundet, 076-12 21 743
  • Ragnar Sjölander, LR, 070-760 19 30

Publicerat 2018-02-23
Sista ansökningsdag 2018-03-25
Utbildningskrav Högskola/universitet