Doktorand i medicinsk vetenskap mot folkhälsovetenskap (polisutbildning)

Plats
Umeå (Stad), Västerbotten
Annonserat
den 1 mars 2018
Stängs
den 3 april 2018
Ref:
AN 2.2.1-320-18
Kontakta
Anna Karin Hurtig
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

En doktorand i medicinsk vetenskap mot folkhälsovetenskap (polisutbildning)

Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin i samarbete med Enheten för polisutbildning, söker en forskarstuderande till projektet ”The Swedish police conflict management program: Underlying assumptions and effects on police students´ health”.

Inriktning
Polisstudenter utbildas att agera i konfliktfyllda situationer som förekommer i den polisiära verksamheten. I första hand ska de hantera konflikter utan att använda våld men om våld ändå måste användas skall ingripandena vara säkra och hänsynsfulla. Det aktuella forskningsprojektet syftar i generella termer till att undersöka om och i så fall hur utbildning i polisiär konflikthantering liksom övergången från utbildning till yrkespraktik påverkar polisstudenters hälsa. Forskningsprojektet handlar mer specifikt om att studera sambandet mellan polisstudenters hälsa under utbildningen allteftersom de utvecklar olika former av kommunikationstekniker liksom tekniker för att använda fysiska metoder, batong, pepparspray och skjutvapen i konfliktfyllda polisiära situationer. Konflikthanteringsutbildning och gender är den andra viktiga delen av forskningsprojektet.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För särskild behörighet krävs 1) nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 2) yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet, samt 3) nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessakunskaper görs genom en presentation av forskningsplanen på engelska inför handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp.

Projektets fokus kommer huvudsakligen att vara undervisning i kommunikation och konflikthantering samt hur polisstudenter införlivar sådan kunskap och använder den i sitt framtida yrke. Därför är polisexamen liksom erfarenhet av och kunskap om svensk polisprofession med särskilt fokus på kommunikation och konflikthantering samt annan erfarenhet av relevans för projektets syfte särskilt meriterande.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Den anställde kommer att vara placerad vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska innehålla styrkt CV med presentation av sökande, motivering för ansökan samt namn och kontaktinformation på två referenspersoner.

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork senast 2018-04-03.

Övrig information
Information om projektet lämnas av Anna-Karin Hurtig, Enheten för epidemiologi och global hälsa, anna-karin.hurtig@umu.se 070-2929972 eller Jonas Hansson, Enheten för polisutbildning, jonas.hansson@umu.se 073-0234415.

Tillträde: 2018-09-03 eller enligt överenskommelse

För mer information, se

http://www.phmed.umu.se/enheter/epidemiologi/

www.polis.umu.se/

www.umu.se/medfak/utbildning/forskarutb/handbok/index.htlm

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling. 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-320-18

Kontakt

  • Anna-Karin Hurtig, professor, 070-292 99 72
  • Jonas Hansson, 073-023 44 15
  • Sofia Wård, personaladministratör, 090-786 64 45
  • Mehdi Ghazinour, professor, 070-213 83 12

Facklig företrädare

  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31

Publicerat 2018-02-25
Sista ansökningsdag 2018-04-03