Två doktorander i pedagogik med inriktning mot skolans digitalisering

Plats
Umeå (Stad), Västerbotten
Annonserat
den 1 mars 2018
Stängs
den 3 april 2018
Ref:
AN 2.2.1-332-18
Kontakta
Ulrika Haake
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Två doktorander i pedagogik med inriktning mot skolans digitalisering

Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Pedagogiska institutionen söker två doktorander i Pedagogik med inriktning mot skolans digitalisering.

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bl.a. inom Lärarprogrammen, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, och Polisutbildningen.

Inriktning
Doktorandanställningarna är i pedagogik med inriktning mot skolans digitalisering. Övergripande handlar forskningen om lärande och IT vid pedagogiska institutionen om hur digitaliseringen påverkar villkoren för utbildning och därigenom förändrar förutsättningarna för lärande. Se, http://bit.ly/2sSNwlq

Doktorandanställningarna kommer att vara knutna till GRADE, den nationella forskarskolan i digitala teknologier i utbildning, se http://bit.ly/2FrQjoi. Forskningen ska med fokus på digitalisering vara relaterad till en eller flera av följande pedagogiska praktiker: förskola, grundskola och/eller gymnasieskola. Möjliga studieobjekt kan vara lärares pedagogiska praxis och didaktiska överväganden när skolan och undervisningspraktiken digitaliseras. Hur styrdokument och policy med innehåll om skolans digitalisering utformas och iscensätts eller hur digital kompetens för alla i skolväsendet planeras för och genomförs. Det kan även innebära studier som berör ett organisations- och ledningsperspektiv (till exempel studier av skolledare som ansvarar för den digitala teknologins implementering och användning), eller studier av elevers lärande med digitala teknologier.

Kvalifikationer 
För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För särskild behörighet krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Forskarskolans aktiviteter påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Den anställde kommer att vara placerad vid Pedagogiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Se den allmänna studieplanen http://bit.ly/2GGa5Mi.

Obs! ny studieplan är under process för beslut och kommer att gälla fr.o.m. 13 mars 2018, se http://bit.ly/2sMvOA2 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Den sökande till utbildning på forskarnivå ska lämna in en skriftlig ansökan som underlag för bedömning. Med ansökan skall fogas en CV med styrkta uppgifter om tidigare studier, kopia på uppsatser som sökanden önskar åberopa, en forskningsplan eller motivering kopplad till den utlysta forskningsinriktningen och två namngivna referenspersoner (t.ex. tidigare handledare).

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork senast 2018-04-03

Övrig information
Information om Pedagogiska institutionen lämnas av prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, simon.wolming@umu.se. Upplysningar om forskarutbildningen i Pedagogik lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Ulrika Haake, 090-786 96 21, ulrika.haake@umu.se. Information om den specifika doktorandanställningen lämnas av professor Ola Lindberg, 090-786 62 38, ola.j.lindberg@umu.se.

Tillträde: 15 augusti 2018 eller enligt överenskommelse

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling. 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-332-18

Kontakt

  • Simon Wolmin, prefekt, 090-786 53 02
  • Ulrika Haake, studierektor för forskarutbildning, 090-786 96 21
  • Ola Lindberg, professor, 090-786 62 38

Facklig företrädare

  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31

Publicerat 2018-02-25
Sista ansökningsdag 2018-04-03