Två doktorander i beteendevetenskapliga mätningar

Plats
Umeå (Stad), Västerbotten
Annonserat
den 2 mars 2018
Stängs
den 3 april 2018
Ref:
AN 2.2.1-325-18
Kontakta
Christina Wikström
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Två doktorander i beteendevetenskapliga mätningar

Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker två doktorander i beteendevetenskapliga mätningar mot storskaliga prov och kunskapsmätningar

TUV vid Umeå universitets Samhällsvetenskapliga fakultet har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information sehttp://bit.ly/2ooo7LI

Inriktning
Doktorandanställningarna är inriktade mot storskaliga prov och kunskapsmätningar. Den ena anställningen kommer att kopplas till provutvecklingsverksamheten vid institutionen, där nationella prov i matematik för gymnasieskolan och högskoleprovet är de största projekten. Den andra anställningen kommer att kopplas till någon av de internationella storskaliga kunskapsmätningar (TIMSS, PISA, PIRLS etc.) som Sverige deltar i och där data finns tillgängligt.

Inom ramen för såväl provverksamheten som de internationella studierna samlas en stor mängd data in, både provdata och enkätdata. Detta möjliggör studier med många och skiftande forskningsfrågor och analysmetoder. Tidigare och nuvarande forskning inom detta område handlar om kvaliteten och egenskaperna hos proven, som exempelvis anpassningar för provtagare med särskilda behov, samstämmighet mellan styrdokument och provinnehåll, och gruppskillnader i provresultat. Forskning har även bedrivits om elevers motivation och hur det påverkar provresultat; och hur förändringar i olika variabler påverkar prestation över tid. Vissa av de internationella studierna har genomförts under lång tid, vilket innebär goda möjligheter till analyser av trender över tid avseende olika variabler. Tillgången till bakgrundsdata innebär vidare möjligheter att undersöka prestationer hos och skillnader mellan olika elevgrupper, skolor eller länder. Doktorandprojektets specifika inriktning, inom respektive område, kommer att utformas i samarbete mellan doktorand och handledare, med utgångspunkt i doktorandens intresseområde. För mer information, se http://bit.ly/2ERliJs

Kvalifikationer
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå.

För särskild behörighet krävs minst 90 högskolepoäng i något av ämnena beteendevetenskapliga mätningar, pedagogik, psykologi, sociologi eller statistik, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Doktoranden bör vidare ha god förmåga att samarbeta och dokumenterad skicklighet vad gäller muntlig och skriftlig presentation på engelska och svenska.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Den anställde kommer att vara placerad vid TUV, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den allmänna studieplanen, http://bit.ly/2sRHVf9

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 1. CV/Meritförteckning.
 2. Ett personligt brev som beskriver hur egna meriter och erfarenheter är relevanta samt en redogörelse för det egna forskningsintresset i relation till den aktuella anställningens inriktning
 3. En forskningsskiss om 2-4 A4-sidor som beskriver forskningsfråga/-or, kort bakgrund till valet av fördjupningsområde samt förslag till upplägg av studien.
 4. En kopia med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg (kursutdrag) samt kopia på examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 5. Kopior på uppsats/examensarbete(n) som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete.
 6. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Ansökan görs via e-rekryteringssystem och ska vara inskickad senast 2018-04-03

Övrig information
Information om Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap lämnas av bitr. prefekt Ewa Rolfsman, 090-786 76 06, ewa.rolfsman@umu.se. Närmare upplysningar om forskarutbildningen i beteendevetenskapliga mätningar lämnas av docent Christina Wikström, telefon 090-786 5570, christina.wikstrom@umu.se

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-03 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-325-18

Kontakt

 • Ewa Rolfsman, biträdande prefekt, 090-786 76 06
 • Christina Wikström, docent, 090-786 55 70

Facklig företrädare

 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31

Publicerat 2018-02-25
Sista ansökningsdag 2018-04-03