Universitetslektor i omvårdnad med inriktning anestesisjukvård

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 12 mars 2018
Stängs
den 25 mars 2018
Ref:
623-2018
Kontakta
Åsa Engström

Universitetslektor i omvårdnad med inriktning anestesisjukvård

Luleå

Ref 623-2018

Luleå tekniska universitet har världsledande kompetens inom flera forskningsområden och omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vid universitets sex institutioner och verksamhetsstöd är vi idag 1 600 anställda och 15 000 studenter.

Vid Institutionen för hälsovetenskap utbildas sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom ambulans-, anestesi-, intensivvård och operation, samt fysioterapeuter, arbetsterapeuter och hälsovägledare. Institutionen bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad samt hälsovetenskap. Utbildning och forskning sker i samverkan med landsting och kommuner i Norrbotten. Institutionen har 120 medarbetare och omsätter omkring 110Mkr, där grundutbildningen står för 80 procent av intäkterna. Läs mer om vår verksamhet på vår webbplats http://www.ltu.se/org/hlv

Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i omvårdnad med inriktning anestesisjukvård är du tillsammans med professorer och övriga lektorer i ämnet ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Du har ett särskilt ansvar för utveckling och genomförande av specialistsjuksköterskeutbildningen inom anestesisjukvård.

Anställningen som universitetslektor i omvårdnad med inriktning anestesisjukvård omfattar undervisning, handledning och examination av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter inom akutsjukvård. Forskning och handledning av forskarstuderande ses också som en naturlig del i anställningen. Du möter studenterna här på LTU och via nätbaserade plattformar. I tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

  • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
  • visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

  • Vetenskaplig skicklighet
  • Pedagogisk skicklighet
  • Övriga bedömningsgrunder. viktas lika
  • För anställningen gäller att den sökande skall vara legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård
  • Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska
  • Yrkeserfarenhet och forskning som sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård.
  • Erfarenhet av handledning samt examination av examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning

Förmåga att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk. Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen.

Information
Tjänsten är placerad vid Institutionen för hälsovetenskap och är ämnesmässigt knuten till utbildningsprogrammet sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Undervisning på annat program kan vara aktuell.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta:
Åsa Engström, professor, utbildningsledare och ämnesföreträdare, Avdelningen för omvårdnad, tfn 0920-49 38 75, 072-532 23 55, e-post asa.engstrom@ltu.se eller Eva Lindgren, avdelningschef, Avdelningen för omvårdnad tfn: 0920 – 49 22 19, e-post eva.lindgren@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, tfn 0920-49 38 80, e-post daina.dagis@ltu.se, OFR-S Lars Frisk tfn 0920-49 17 92, e-post lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via knappen ”Ansök” nedan. Till ansökan bifogas personligt brev, CV, den sökandes pedagogiska meriter samt examensbevis. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som inte kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 2018-03-25

Referensnummer: 623-2018