Universitetslektor inom rymdtekniska system

Plats
Kiruna (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 12 mars 2018
Stängs
den 25 mars 2018
Ref:
656-2018
Kontakta
Reza Emami
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Universitetslektor inom rymdtekniska system

Kiruna

Ref 656-2018

Forskningsgruppen inom Rymdtekniska system vid avdelningen Rymdteknik, institutionen för System- och Rymdteknik, söker en universitetslektor att bidra till vår växande verksamhet. Gruppens uppdrag är att bedriva forskning och utbildning på system för observation, instrumentering, kommunikation och manipulation i den övre atmosfären, i rymden och på planetariska objekt. Av särskilt intresse är miniatyriserade, autonoma rymdfarkoster och manipulatorer och deras mekaniska och elektroniska moduler. Tillämpningar inkluderar, men är inte begränsade till, nanosatellitkonstruktion, (fritt) flygande robot manipulatorer, formationsflygning för satelliter och satellit/robot-team för omdirigering och exploatering av asteroider. Gruppen har etablerat ett Nanosatellite Laboratory med utrustning för tillverkning, integration, och miljötester och -simuleringar, samt en markstation för att spåra och styra miniatyrsatelliter. Laboratoriet användes för hela cykeln av design och utveckling av en 2U cubesat för det internationella projektet QB50. Nuvarande samarbeten med externa aktörer inkluderar gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med Svenska Rymdbolaget/SSC, OHB-Sweden och RUAG Space. Gruppen har också forskningssamarbeten med internationella akademiska partners inklusive universitet i Kanada, Brasilien och Spanien.

Avdelningen Rymdteknik erbjuder ett antal utbildningsprogram på avancerad nivå. Tex en civilingenjörsutbildning inom Rymdteknik samt det internationella programmet SpaceMaster i samarbete med flera andra universitet i Frankrike, Tyskland, Japan och USA. Avdelningen finns på Rymdcampus i Kiruna, Sveriges rymdhuvudstad. Staden ligger på den 67:e nordliga breddgraden, ca 150 km över polcirkeln, vilket ger unika förutsättningar för rymdrelaterad forskning och industri. Den är bas för en rad olika rymdverksamheter, däribland Institutet för rymdfysik (IRF) och SSC-Esrange Space Center. Flera ESA-antenner är även belägna nära Kiruna, vilket möjliggör spårning, telemetri och radiometriska mätningar. Kiruna är en populär turistattraktion tack vare ishotellet, midnattssolen och norrskenet. Staden har även världens största underjordiska järnmalmsgruva.

Ämnesbeskrivning
Rymdtekniska system omfattar system för reglering, styrning, instrumentering och kommunikation i den övre atmosfären och rymden. Av särskild vikt är pålitliga elektroniksystem med låg energiförbrukning samt strålningstålighet och miniatyrisering av dessa.

Arbetsuppgifter
Som Universitetslektor kommer du att utföra både utbildning och forskning. Du kommer att vara ansvarig för undervisning på avancerad nivå inom följande områden: framdrivning, mekanik i rymden, rymdfarkosters fysiska omgivning och rymdfarkosters delsystem och design. En universitetslektor förväntas arbeta aktivt med våra studenters lärande och för att ständigt utveckla och förbättra kurser och utbildningsprogram.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

  • Pedagogisk skicklighet
  • Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder, viktas lika:

  •  Erfarenhet av undervisning inom områdena för tjänsten.
  •  Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Information
För närmare information, kontakta ämnesföreträdaren för Rymdtekniska system, Prof. Reza Emami, reza.emami@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 38 80 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med.

Sista ansökningsdag: 2018 03 25

Referensnummer: 656-2018