Universitetslektor på konstnärlig grund i industriell design med inriktning grafisk design

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 12 mars 2018
Stängs
den 31 mars 2018
Ref:
2111-2017
Kontakta
Jörgen Normark
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Universitetslektor på konstnärlig grund i industriell design med inriktning grafisk design

Luleå

Ref 2111-2017

Luleå tekniska universitet (LTU) söker en universitetslektor på konstnärlig grund i industriell design med inriktning mot grafisk design. I en strategisk satsning för att stärka designområdet på LTU ingår en eller flera lektorstjänster. Grafisk design är en del av ämnet Industriell design. 

Ämnesbeskrivning 
Industriell design omfattar teorier och metoder för design av varor och tjänster med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar. 

Arbetsuppgifter 
Inriktningen för befattningen är primärt undervisning inom utbildningsområdet Grafisk design, vilket omfattar god kännedom om konstnärligt orienterade processer och metoder för design. Anställningen som universitetslektor innefattar främst grundutbildning. På grundutbildningsnivå omfattar det i huvudsak undervisning, och kursutveckling på grund och avancerad nivå. Du ansvarar för undervisning och undervisningsplanering, och jobbar med utveckling av designområdet i samråd med programansvariga, lärare, övrig personal och studenter. Utveckling av designområdet vid Luleå tekniska universitet – konstnärligt, professionsbaserat och pedagogiskt, är en viktig del av arbetet, liksom att bidra till avdelningen Människa och teknik i stort, genom strategisk samverkan, såväl internt som externt.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen 
Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den konstnärliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet ska den sökande:

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som: 

 • avlagt doktorsexamen/konstnärlig doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig/konstnärlig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.

Bedömningsgrunder 
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Dokumenterad konstnärlig skicklighet, tex kvalitet, erkännande, konstnärlig utbildning och erfarenhet, produktivitet
 • Dokumenterad kvalificerad pedagogisk skicklighet, t ex dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling

Övriga bedömningsgrunder (vilka viktas lika)

 • Dokumenterad erfarenhet av designprocesser, designmetoder och designteknik
 • Yrkesmässig erfarenhet från branschen

Vi värdesätter personliga egenskaper som har betydelse för designämnets utveckling. Den sökande ska ha en god samarbetsförmåga och kunna undervisa på både svenska och/eller engelska.

Om inga sökande uppvisar lektorskompetens kan anställning som universitetsadjunkt vara aktuell.

Information 
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta avdelningschef Jörgen Normark, 0920-491480, jorgen.normark@ltu.se eller huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist 0920-492282, Daniel.Ortqvist@ltu.se

Fackliga företrädare 
SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

En anställning som konstnärlig universitetslektor regleras enligt högskoleförordningen och anställs på fem år med möjlighet till fem års förlängning.

Vi ser gärna att en sökande jobbar deltid på LTU och fortsätter att bedriva ett aktivt arbete inom branschen grafisk design för att kunna hålla sig ajour med trender och arbetssätt.

Ansökan 
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning, portfolio och examensbevis. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb.

Din ansökan skall innehålla:

 • personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning
 • CV, examensbevis och andra relevanta merithandlingar
 • din portfolio dvs dokumentation av egen konstnärlig verksamhet inom designområdet
 • pedagogisk meritportfölj, dvs. en sammanställning av dina pedagogiska uppdrag/insatser samt beskrivning av din pedagogiska grundsyn på lärande och utbildning, särskilt i relation till designområdet
 • annan eventuell dokumentation som visar på konstnärlig skicklighet och/eller pedagogisk skicklighet
 • minst 2 st referenser med kontaktuppgifter

Sista ansökningsdag: 31 mars 2018

Referensnummer: 2111-2017