Doktorand i träteknik

Plats
Skellefteå (Stad), Västerbotten
Annonserat
den 12 mars 2018
Stängs
den 30 april 2018
Ref:
3829-2017
Kontakta
Mats Ekevad
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorand i träteknik med inriktning mot skärande bearbetning av trä

Skellefteå

Ref 3829-2017

Vi söker en doktorand inom forskningsämnet Träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Doktoranden ska arbeta med forskningsprojekt inom området trämekanik med inriktning på skärande bearbetning av trä.

Ämnesbeskrivning/Projektbeskrivning
Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan från skog till färdig träprodukt. Forskningsområdena är trämaterialets anatomi, fysik, kemi och mekanik, samt träförädling och produktutveckling, tillverkningsteknik, processoptimering och visualisering av träprodukter.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet som nu ska bemannas innebär att i samarbete med industriella intressenter utföra beräkningar, datorsimuleringar och provningar samt att utvärdera dessa gällande skärande bearbetning av trä. Simuleringarna görs genom numerisk modellering i dator, t.ex. med FEM och verifierande provningar görs i labb eller i fullskala i industriförsök. Bakgrunden till projektet är att all skärande bearbetning av trä (t.ex. sågning och hyvling) är industriellt mycket viktiga processer för sågverk och snickeriindustrier. Att utveckla och förfina dessa processer är av mycket stort industriellt intresse.

Arbetsuppgifter
Forskningsområdet i stort är av multidisciplinär och tillämpad art och inkluderar både områden som beräkningsteknik, mätteknik, materialvetenskap och industriella frågeställningar. I projektet ska du studera och finna industriella lösningar för hur träytans utseende och egenskaper ska kunna styras i olika bearbetningsoperationer samtidigt som ett högt utbyte av material erhålls. Träytans kvalitet är av stor betydelse för produkternas tekniska kvalitet, kundattraktion och ekonomiska värde. Med kvalitet menas då olika mått på ytjämnhet, struktur, fiberresningar, mönster och övrigt visuellt utseende. Ytor skapas i allmänhet med verktyg för skärande bearbetning i rått eller torrt tillstånd, och det är därför möjligt att påverka. Hur olika tekniska lösningar kan anpassas för att möta tekniska krav, marknadens efterfrågan samt utformning av produktionsutrustning ingår i arbetet.

Allt vetenskapligt arbete presenteras på engelska i form av artiklar i vetenskapliga tidskrifter och vid internationella konferenser. Doktorandtjänsten är unik och kommer att leda till en i framtiden efterfrågad kompetens och ge dig som forskare möjlighet att arbeta i kreativa forskningsmiljöer vid såväl LTU som i de organisationer och företag som vi samarbetar med. Tjänsten är planerad att tillsättas under 2018.

Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring om 20 % kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker en begåvad och motiverad kollega som kan både självständigt och i samarbete med kollegor genomföra kvalificerad forskning i vår forskningsgrupp.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 1) avlagt en examen på avancerad nivå 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter från industrinära projekt. Den sökande förväntas genomföra doktorandstudierna på heltid i anslutning till beskrivna projekt. LTU åtar sig att bidra med utmärkta arbetsförhållanden, aktivt stöd från en kvalificerad handledargrupp, samt föreliggande förslag till doktorandutbildning, vilket ska leda till en doktorsexamen i Träteknik. Den sökande ska ha ett tydligt intresse för mekanik, beräkningar, datorsimuleringar och sedvanliga ingenjörsmässiga frågeställningar. Ett aktivt deltagande i att vidareutveckla det internationella forskningssamhället inom området kommer att premieras. Den sökande ska vara en god lagspelare med goda kunskaper i engelska, i såväl muntlig som skriftlig framställan. Kunskaper i det svenska språket är inte ett krav för tjänsten, men den sökande ska vara förberedd att på några års sikt kunna utföra arbetsuppgifter som kräver förståelse i svenska.

Avvägning mellan kriterier

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till förmåga att tillgodogöra forskningsstudier och meritförteckning. Sökande måste också fungera bra tillsammans med lärar- och studentgrupper, social kompetens och flexibilitet är viktiga egenskaper.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se även; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på vår hemsida.           

Information 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Professor, Mats Ekevad, 0910-58 53 77, mats.ekevad@ltu.se
Professor, Dick Sandberg, 0910-58 53 71, dick.sandberg@ltu.se

Fackliga företrädare LTU:

SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018 04 30

Referensnummer: 3829-2017