Doktorand i energiteknik inriktning rökgasrening

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 13 mars 2018
Stängs
den 9 april 2018
Ref:
541-2018
Kontakta
Lars Westerlund
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorand i energiteknik med inriktning mot rökgasrening

Luleå

Ref 541-2018

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet Energiteknik. Dina arbetsuppgifter kommer i stor utsträckning handla om frågeställningar relaterade till rökgasrening från vedeldade pannor.

Bakgrund
Energiteknik finns vid Avdelningen för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Forskningen inom institutionen berör materialvetenskap om metaller, kompositer och trä, energitekniska frågor om processer som förgasning och förbränning, strömningsfenomen och hur man kan optimera konstruktioner med avseende på både funktion och hur de ska produceras samt en hel del andra frågeställningar.

Energiteknik har ett nära samarbete med företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Arbetsuppgifter
Projektets syfte är att studera en absorptionsteknik kopplad till små vedeldade värmepannor. De framtida skärpta miljökraven kommer medföra att ny teknik implementeras inom en snar framtid. Effektiv rökgasrening för små och medelstora värmeanläggningar finns idag ej på marknaden, aktuell teknik skulle vid positiva forskningsresultat skapa förutsättningar för helt nya produkter (design av utrustning kommer att skilja sig åt beroende på värmeanläggningens storlek). Rökgaserna renas från partiklar samtidigt som avsevärda värmemängder i rökgaserna tas tillvara på. Projektet avser att bland annat fördjupa kunskapen om de processer som styr partikelinsamlingen i syfte att optimera dessa processer. Uppbyggnad av försöksuppställning samt långtidsförsök för att studera teknikens stabilitet utgör två huvudpunkter av dokorandarbetet.

Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och du förväntas samarbeta med andra forskare, doktorander såväl som seniora, med annan ämnesbakgrund, samt med representanter från industrin.

En doktorands huvudsakliga ansvar är att ägna sig åt doktorandstudierna med målet att framgångsrikt försvara en doktorsavhandling. Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma (vanligtvis undervisning). Tjänstgöringsort är Luleå.

Kvalifikationer
Vi söker en doktorand med civilingenjörsexamen/magisterexamen/masterexamen inom energiteknik eller motsvarande. Sökanden bör ha ett starkt intresse och gärna erfarenhet av energiseffektivisering och samarbete över ämnesgränser. Du bör både vara en god lagspelare och ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Meriterande för tjänsten är kunskaper i värmetransport, mätteknik samt CFD-teknik. God förmåga i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska krävs. Svenska kunskaper är meriterande.

Se även studieplan för forskarutbildning inom energiteknik:
http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd/Energiteknik-1.106334

Informaiton
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Prof Lars Westerlund, + 46 (0)920-491223, lars.westerlund@ltu.se

De fackliga företrädarna SACO, TCO, OFR når du via vår växel tfn +46(0)920-491000.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Du söker befattningen via länken nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Märk din ansökan med nedanastående referensnummer.

Sista ansökningsdag: 2018 04 09

Referensnummer: 541-2018