Doktorand i byggproduktion och teknik – Digitalisering av byggplatsen

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 13 mars 2018
Stängs
den 15 april 2018
Ref:
575-2018
Kontakta
Lars Stehn
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorand i byggproduktion och teknik – Digitalisering av byggplatsen

Luleå

Ref 575-2018

Byggproduktion och teknik är i dag den ledande forskargruppen i Sverige på området industriellt byggande och har 28 anställda, varav 9 är kvinnor. Det finns nu ett behov att stärka den tillämpade forskningen med en ny doktorand för att bygga kunskap och utveckla en digitaliserad och uppkopplad byggplats för att öka säkerheten och produktiviteten i det industriella byggandet.

Ämnesbeskrivning
Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet sker inom det stora teknikutvecklingsprojektet uppkopplad byggplats som finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt vilket innebär att teknik och processutveckling sker direkt på byggplatsen. Fokus på testbädden är mot operationell effektivitet genom digitalisering och digital uppkoppling med målen att minska kostnader i produktionsprocessen genom att korta ledtider, öka kvalitet, minska slöseriet, minska klimatpåverkan och skapa en säkrare arbetsplats. Digitala lösningar möjliggör optimering av energi- och klimataspekter, effektivisering av planering och produktion, där speciellt strukturerad insamling och analys av data skapar möjlighet att ta fram och adaptivt analysera många alternativa lösningar vilka skapar mer ändamålsenliga och hållbara produkter och processer. Projektet fokuserar på sju teknikområden som kan sammanfattas som forskning inom byggplatsens försörjningskedjor, BIM som digital produktionshandling och byggplatsens ledning och styrning. Arbetet ska ske med någon av de fyra testbäddar där bygg- och telekomföretag utvecklar, implementerar och undersöker olika typer av digitala tekniker. Ett tajt samarbete mellan och inom olika företag karakteriserar forskningen. Forskningsansatsen är en s.k. Mode II där samproducerande forskning sker interaktivt mellan forskare och företag så att kunskapsproduktionen kan skapa en varaktig förändring.

Projektet är ett strategiskt samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet (LIU), IQ Samhällsbyggnad och mer än 30 företag inom Samhällsbyggnads- och Telecom industrierna.

Arbetsuppgifter
Doktorandstudierna pågår under 5 år. Att arbeta som doktorand innebär stora möjligheter till att själv definiera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de skall genomföras. Ditt forskningsuppdrag är att gemensamt med företag och forskare inom bygglogistik (LIU) utveckla något eller några av projektets sju teknikområden. Du kommer därför att agera och träna dig som projektledare och kreativt avancerat problemlösande. Dessutom får du prova på rollen som undervisare till maximal omfattning av 20%. Som forskare arbetar man som neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Placeringsort är Luleå.

Kvalifikationer
För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, (högskoleförordning 7 kap 39 §)) inom V, A eller I. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Kvalificerande är avancerade kunskaper inom digitala projekterings- och produktionslednings verktyg, byggprojektering, byggproduktion och digitala affärsmodeller.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Lars Stehn, tfn 0920-491976, lars.stehn@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 38 80, daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018 04 15

Referensnummer: 575-2018