Doktorand i datalogi - Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 26 mars 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0961-18
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långsa tradition av excellent forskning förvärvat en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av två avdelningar: matematik och matematisk statistik. En ny inriktning inom institutionen är datalogi och tillämpad matematik, där nu ny verksamhet byggs upp på traditionen från NADA, med bland annat beräkningsbiologi, bioinformatik, stokastisk modellering och beräkningsteknik för klimatvetenskap, samt programlogik.

Projektbeskrivning
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att omfatta problem inom evolution och genomik.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i datalogi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng inom datalogi, matematik, eller för forskningsinriktningen relevanta kurser. Kurserna i datalogi ska innehålla ett självständigt arbete inom datalogi om minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå och baseras på den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, kursmeriter, kvalitet hos uppsats(er), referenser och, för en mindre grupp utvalda sökanden, intervju. Beslut meddelas i maj/juni.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Lars Arvestad, arve@math.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument i PDF format

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24