Doktorand i matematisk statistik

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 26 mars 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0814-18
Kontakta
Maria Deijfen
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0814-18

 vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långa tradition av excellent forskning en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av två avdelningar: matematik och matematisk statistik. Forskare som arbetar vid avdelning matematisk statistik har kompetens som spänner över många olika grenar, tex teoretisk och tillämpad statistik, diskret sannolikhetsteori, försäkringsmatematik och epidemimodeller.

Projektbeskrivning
Information om möjliga doktorandprojekt i matematisk statistik finns här: potentiella avhandlingsämnen.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat fullgjort kurser om minst 60 hp i matematisk statistik (eller andra kurser med likvärdigt innehåll). Det rekommenderas att dessa kurser täcker moment i sannolikhetsteori, stokastiska processer och inferensteori svarande mot innehållet i Sannolikhetsteori II (7.5 hp), Stokastiska processer II (7.5 hp), Statistik inferensteori (7.5 hp) och Linjära statistiska modeller (7.5 hp). Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Ytterligare information om behörighet och urval finns i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik – se länken: studieplaner

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå och baseras på kursmeriter, kvalitet hos uppsats(er), referenser och, för en mindre grupp utvalda sökande, intervju. Beslut meddelas senast i maj/juni.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Doktoranden bör presentera en licentiatavhandling efter två års heltidsstudier.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Ytterligare information om forskarutbildningen finns i Allmän studieplan för forskarutbildning i matematik samt i Doktorandhandboken på institutionens hemsida – se länken: studieplaner.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Maria Deijfen, mia@math.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner (OBS: Referenspersoner bör ha kontaktats i förväg av sökande och förväntas vara beredda att ge ett utlåtande.)

och att bifoga följande dokument (i pdf-format)

 • personligt brev (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du söker och vad som gör dig lämplig för utbildning på forskarnivå
  – en rangordning av de möjliga projekten (se länk ovan) och en motivering av ditt/dina val.
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)
 • eventuella övriga handlingar som du vill åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24