Doktorand i materialkemi

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 26 mars 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0881-18
Kontakta
Gunnar Svensson
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är inom områdena material och fasta tillståndets kemi med fokus på olika materialklasser såsom keramer och glaser, porösa material, självorganiserande material och mjuka material. Metoderna inkluderar röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, modellering med datorsimulering av material för diverse tillämpningar, NMR och andra spektroskopiska metoder. Olika syntes och bearbetningsmetoder används för att utveckla nya material för applikationer inklusive implantat, katalys, CO2 separation, kontrollerad frisättning och produktion av förnybar energi. Miljöaspekter är en viktig del av forskningsaktiviteterna.

Projektbeskrivning
Projekttitel: Karakterisering av nanopartikar för elektrokatalytisk framställning av vätgas med in-situmetoder.

Handledare: docent Germán Salazar-Alvarez, german.salazar.alvarez@mmk.su.se.

Det här doktorandprojektet fokuserar på syntes av katalytiskt aktiva nanomaterial för partiell oxidation av alkoholer och karakterisering under pågående katalysförsök med hjälp av IR-spektroskopiska undersökningar samt också totalspridning vid synkrotronanläggningar. Målsättningen är att utveckla effektiva och selektiva katalysatorer genom att kombinera teoretiska beräkningar, materialsyntes samt elektrokatalytisk design och testning. Vi strävar särskilt efter att tillverka och karakterisera nanopartiklar för katalystisk oxidering av glycerol, som är en biprodukt från tillverkning av biobränsle samt kolväten från svartlut från sulfatprocessen vid papperstillverkning, till mer värdefulla kemikalier samt vätgas. Doktorandprojektet är en del av programmet Material för energitillämpningar som finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Projektet kommer att genomföras i samarbete med en projektgrupp bestående av forskare från KTH och SU samt svenska företag. En stor del av experimenten kommer att göras vid synkrotronanläggningar runt om i världen, särskilt i Hamburg. Den sökande skall ha en bakgrund i kemi eller materialvetenskap och intresse i syntes av nanopartiklar och i att utnyttja karakteriseringsmetoder såsom röntgendiffraktion och Rietveldanalys. Erfarenhet av PDF-analys av nanomaterial samt andra synkrotronrelaterade tekniker är en fördel. Kunskap om IR-spektroskopi och TEM är meriterande men inte ett krav.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet materialkemi. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivåKriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Ytterligare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av docent Germán Salazar-Alvarez, 08-16 39 42, german.salazar.alvarez@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24