Regeringen söker generaldirektör och chef för Strålsäkerhetsmyndigheten

Plats
Solna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 22 mars 2018
Stängs
den 21 april 2018
Kontakta
Per Ängquist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

85_ima54168.2.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef för Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning, om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt om nukleär icke-spridning. Myndigheten ska vara pådrivande för en god strålsäkerhet i samhället och arbeta för att förebygga radiologiska olyckor samt säkerställa strålsäker drift och avfallshantering i kärnteknisk verksamhet. Myndigheten ska också arbeta för att minimera riskerna med och optimera effekterna av strålning vid medicinsk tillämpning, minimera riskerna med strålning som används i produkter och tjänster eller som uppstår som en biprodukt vid användning av produkter och tjänster, minimera riskerna med exponering av naturligt förekommande strålning och förbättra strålsäkerheten internationellt. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom sitt ansvarsområde verka för att generationsmål och miljökvalitetsmålen nås och samordnar uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.
Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde delta i det arbete som regeringen bedriver inom EU och internationellt och ska bedriva internationellt utvecklingssamarbete. Myndigheten ska också bidra till att nationell kompetens för dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska ta initiativ till forskning, utbildning och studier samt bedriva omvärldsanalys och utvecklingsverksamhet. 

Myndigheten får ta ut avgifter för att utföra mätningar av joniserande strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har för närvarande cirka 300 anställda och är lokaliserad till Solna. Från och med den 1 december 2018 kommer ca 50 tjänster och myndighetens lednings- och stödfunktioner att vara lokaliserade till Katrineholm.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • Gedigna kunskaper och erfarenhet av bl.a. komplex verksamhet samt förändrings- och utvecklingsarbete i ledande position.
 • Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt erfarenhet från statlig myndighet. 
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom. 
 • Erfarenhet av internationellt arbete.
 • Kunskaper om EU:s organisation och arbetssätt.
 • Akademisk examen.
 • Utöver svenska, mycket goda kunskaper i engelska.

Du ska också ha förmåga att 

 • Vara kommunikativt skicklig.
 • Etablera och utveckla samarbeten.
 • Arbeta utvecklingsinriktat med verksamhetsstyrning.
 • Skapa kontaktnät, även internationellt.
 • Samordna olika intressen med bevarande av en stark integritet. 
 • Engagera och motivera medarbetare.
 • På ett professionellt och förtroendefullt sätt företräda myndigheten, även internationellt. 
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur. 
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • Kunskap om och erfarenhet av strålsäkerhetsfrågor.
 • Kunskap om och erfarenhet av miljöfrågor.
 • Kunskap i ytterligare språk, främst EU-språk.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Strålsäkerhetsmyndigheten. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Per Ängquist, statssekreterare och Maria Ohlman, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Karin Hjalmarsson eller Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 11 april till Miljö- och energidepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer M2018/00895/S. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.