Mark- och Exploateringschef, Uppsala kommun

Rekryterare
Uppsala Kommun
Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 28 mars 2018
Stängs
den 29 april 2018
Ref:
6071
Kontakta
Linda Josephson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Är du intresserad av att leda några av de största exploateringsprojekten i en av Europas mest expansiva regioner? Har du en gedigen ledarförmåga och ett affärsmässigt förhållningsätt? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!

Uppsala är en del av en av Europas mest expansiva regioner, och Sveriges fjärde största kommun med 220 000 invånare. Staden och kommunen har en mycket stark tillväxt; nya jobb skapas, bostäder och idrottsarenor planeras och byggs, nya företag etableras – och när vi skriver år 2050 räknar vi med att det bor 350 000 personer i kommunen. Förutsättningarna för bostadsbyggande och tillväxt stärks av planerade infrastruktursatsningar och av Uppsalas ökade betydelse för regionen och Sverige.

Uppsala har nyligen träffat avtal med staten om fyra spår till Uppsala och om kompletterande infrastruktur med bl.a. spårväg. Detta Uppsalapaket stärker genomförandet av våra stora pågående utbyggnadsprojekt i bl.a. Ulleråker och Rosendahl. Därutöver ska 33 000 nya bostäder byggas i de södra delarna av kommunen. Uppsalapaketet kommer också att möjliggöra många nya företagsetableringar inte minst i det i kunskapsintensiva stråken kring Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi arbetar aktivt med förtätning av staden och har utmärkt oss som en av landets ledande kommuner när det gäller sättet att arbeta med markanvisningar, där vi på allvar utmanar oss själva och byggbranschen. Resultatet är att vi tillsammans med ett växande antal byggherrar bidrar till en attraktiv och varierad stadsmiljö (med innovationer och nyskapande för framtidens medborgare).

Arbetsplatsbeskrivning
Mark- och exploateringsfrågorna är av strategisk betydelse för kommunens utveckling och i Uppsala kommun lyder de därför under kommunstyrelsen. För den löpande hanteringen har kommunstyrelsen inrättat ett mark- och exploateringsutskott. Du kommer att rapportera till såväl utskottets ordförande som till stadsdirektör och stadsbyggnadsdirektör.

Vi erbjuder dig en stimulerande roll där du får möjlighet att påverka och bidra till Uppsalas positiva utveckling och utveckla en hållbar storstad och landsbygd för nästa generation.

Du kommer att ingå i stadsbyggnadsförvaltningens ledning och arbeta mitt i händelsernas centrum. Förvaltningen består av fem avdelningar och cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer enligt den s.k. Uppsalamodellen. Tillsammans ska vi genomföra några av Sveriges största samhällsbyggnadsprojekt i modern tid.

Som chef för avdelning Mark & Exploatering leder du ett trettiotal medarbetare organiserade i tre enheter. Vi är drivna och ambitiösa och arbetar tillsammans för att göra skillnad. Avdelningens enhetschefer leder grupperna med ett delat chefsansvar för att skapa goda förutsättningar för integrerade arbetssätt och en utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vi har stadens bästa pendlarläge, beläget precis intill centralstationen på Stationsgatan 12 i Uppsala.

Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att kommunen jobbar proaktivt och strategiskt med exploatering, både vad gäller kommunal och privat mark och att frågor som rör mark- och exploateringsverksamheten tidigt kommer in i samhällsbyggnadsprocessen.

Du ansvarar för avdelningens utveckling tillsammans med förvaltningen och dina medarbetare utifrån uppställda mål. Som avdelningschef har du fullt budget- och personalansvar liksom för uppföljning och utvärdering av avdelningens verksamhet och ekonomi.

Vidare innebär rollen att:

  • säkerställa genomförandet av kommunens planerade tillväxt så att önskad utbyggnadstakt för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur uppnås
  • attrahera intressanta aktörer att vilja etablera sig i Uppsala kommun och arbeta för att sammanföra exploateringsintressen med stadens behov
  • samverka med kommunens andra verksamheter, statliga myndigheter, exploatörer och andra intressenter
  • som projektägare företräda verksamheten i interna styr- och samverkansgrupper

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen på området. Du har byggt en gedigen kompetens inom mark- och exploateringsfrågor och har erfarenhet och ett genuint intresse av stadsutvecklingsprocessen. Du har arbetat i eller med politiskt styrda organisationer och är väl förtrogen med dess uppdrag och styrning.

Du har ett affärsmässigt förhållningssätt, stor integritet och är en skicklig förhandlare med intresse för ekonomistyrning. Vidare vill vi att du har en gedigen erfarenhet av arbete i ledande befattning med personalansvar, erfarenhet av budget- och uppföljningsarbete. Rollen kräver god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda IT-kunskaper. Erfarenhet att leda andra chefer och processorienterade arbetssätt är en förutsättning och ett krav. Som ledare skapar du engagemang genom förtroende och tydlighet, du är kommunikativ och lyhörd. Du har en god förmåga att bygga och utveckla goda relationer såväl internt som externt. Ditt tankesätt är strategiskt och du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du ser samband och kan hitta effektiva tillvägagångssätt på så väl kort som lång sikt.

Upplysningar om anställningen och processen
I denna rekrytering samarbetar vi med Harvey Nash. Har du frågor om tjänsten eller processen, kontakta rekryteringskonsult Linda Josephson 076-798 13 68 eller researcher Elisabeth Berglund 073-048 13 44.

Fackliga företrädare: SACO, Sampo Hinnemo, 018-727 40 58; Ledarna, Niclas Möller, 076-119 79 21; Vision, Michael Walldén, 018-727 24 38.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%

Tillträde: så snart som möjligt med hänsyn till uppsägningstid etc.

Välkommen till Uppsala kommun! Hos oss får du 13 000 kollegor inom 200 olika yrken. Varje dag jobbar vi för Uppsalas kommuninvånare: Vi lär barn att läsa, vårdar äldre, sopar gatorna, planerar fler bostäder och mycket mer. Kom och jobba med oss och få en hel kommun att fungera. Du är med och skapar ett mer rättvist och jämställt Uppsala för alla, oavsett behov och bakgrund. Det du gör på jobbet gör skillnad för någon annan.