Konstnärlig lektor i grafisk design - Malmö universitet

Plats
Malmö (Stad), Skåne
Annonserat
den 28 mars 2018
Stängs
den 30 april 2018
Ref:
REK 2.2.1-2018/53
Kontakta
Gunnar Krantz
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Konstnärlig lektor i grafisk design, minst en

Ref REK 2.2.1-2018/53

Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3)
K3 är en mångvetenskaplig institution inom Fakulteten för kultur och samhälle. Vi har ca 80 medarbetare och 1000 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar, på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, inom media, kultur och design. Här kombineras traditionell vetenskaplig och akademisk teori med konstnärliga metoder och praktiska moment. Vi för samman konst, kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt, i både pedagogik och forskning.

K3 har ett brett utbud av utbildningar, med ett stort antal utbildningsprogram och fristående kurser i ämnen som engelska, media- och kommunikationsvetenskap, kulturjournalistik, visuell kommunikation, grafisk design och flera praktiska kurser i medieproduktion. Mer information om K3 hittar du här.

Institutionen lockar forskare inom flera olika discipliner, från design och informationsteknologi till medieforskning och kulturvetenskap. En stor del av vår forskning bedrivs inom profilen Nya medier,offentligheterochgestaltningsformer(semerinformation här).Forskningsprojekt kan handla om allt från deltagardesign och interaktionsteknologier till sociala medier, tecknade serier och frågor om kultur och klass. En stor del av forskningen görs tillsammans med externa aktörer.

Design på K3
Malmö universitet bedriver utbildning inom huvudområdena grafisk design, visuell kommunikation, produktdesign och interaktionsdesign. Vi erbjuder treåriga kandidatprogram inom samtliga dessa huvudområden. På avancerad nivå finns möjlighet att studera vidare på masterprogram i interaktionsdesign och medie- och kommunikationsvetenskap, och vi bedriver även forskarutbildning inom dessa två ämnen. På K3 finns en väl etablerad forskningsmiljö inom interaktionsdesign och designområdet i stort.

Om denna anställning
I denna anställning kommer du huvudsakligen att planera, undervisa och examinera på kurser i grafisk design, framförallt på kandidatnivå, men andra kurser kan också förekomma. Pedagogiskt utvecklingsarbete, eget konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället ingår också i arbetsuppgifterna. Även program- och kursansvar kan förekomma.

I arbetsuppgifterna ingår även administrativt arbete, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Undervisning sker både på engelska och på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt svensk eller utländsk konstnärlig doktorsexamen alternativt visat konstnärlig skicklighet

 2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och ledautbildning

 3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inomansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling i grafisk design på högskolenivå

 • Professionellportfolio

 • Styrkt förmåga att undervisa på engelska 

Meriterande för denna anställning är:

 • Dokumenterad kunskap om teoretiska och kritiska aspekter på grafiskdesign

 • God förståelse av typografi och dess användning i professionella sammanhang, traditionella såväl sombildskärmsbaserade

 • Dokumenterad kunskap om grafisk design, designhistoria, designprocesser och samtida designfrågor

 • Dokumenterad teknisk kunskap om och pedagogisk erfarenhet av digital/webbrelaterad media samt i designrelateradeprogramvaror

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens undervisningsprofil såväl som forskningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla undervisning, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning vid K3. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Gunnar Krantz, enhetschef K3 gunnar.krantz@mau.se

För praktiska frågor rörande rekryteringsprocessen: Anne Olsson, HR specialist anne.olsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 30 april 2018.

Ansökan skall innehålla:

 1. Undertecknadmeritförteckning

 2. KonstnärligtCV. Här listas den konstnärliga produktionen i omvänd kronologisk ordning.

 3. Konstnärligproduktion. Konstnärliga produktioner från listan (max tio) med motivering av valen.

 4. Beskrivning och reflektion över den egna konstnärliga verksamheten och hur den har utvecklats, samt över hur den konstnärliga verksamheten har bidragit till kvalitativa förbättringar inom utbildning. Bifoga pedagogisk avsiktsförklaring. Exempel på dokumentation: Intyg och omdömen av konstnärlig art, recensioner och omnämnande i konst- och designpublikationer och annan extern utvärdering, kollegiala utvärderingar.

 5. Övrig dokumentation av den konstnärliga skickligheten. Beskrivning av till exempel konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig forskning, konstnärlig forskarhandledning, gästlärare, ledarskap, bedömningsuppdrag.

 6. Dokumentation och redogörelse av den pedagogiska skickligheten och samverkan med det omgivandesamhället

 7. Referenser

De pedagogiska meriterna och dokumentationen om samverkan med det omgivande samhället kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/53, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2018/53.

Övrigt
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad i tre år med möjlighet till förnyad anställning ytterligare högst sju år enligt HF kap 4 10§.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
Saco-S, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se 
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!