Ekonomiansvarig till staben till Statens försvarshistoriska museer (SFHM)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 29 mars 2018
Stängs
den 22 april 2018
Ref:
146-2.3.9/18
Kontakta
Helene Rånlund
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

EKONOMIANSVARIG Med placering vid Staben.

Diarienummer: 146:1-2.3.9/18

Statens försvarshistoriska museer (SFHM)
SFHM är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Armémuseum, Flygvapenmuseum, kansliet för Sveriges militärhistoriska arv, en stab för myndighetsövergripande frågor samt Försvarets traditionsnämnd. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Stockholm och Linköping och har ungefär 75 anställda. Här hittar du ytterligare information om SFHM.

Staben
I Stockholm finns SFHM:s stabsfunktion med ansvar för och samordning av myndighetsövergripande frågor och processer för verksamhets- och ekonomistyrning, HR, IT, upphandling- och avtalsfrågor samt olika policydokument, riktlinjer och administrativa rutiner. SFHM är helkund hos Statens servicecenter för ekonomi- och löneadministrativa tjänster inklusive systemstöd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ekonomiansvarig vid SFHM:s stab bistår du myndighetens ledning med beslutsunderlag i olika ekonomifrågor och vidareutvecklar verksamhetens ekonomiska styrning och uppföljning. Du samordnar och sammanställer myndighetens budget, följer upp och analyserar resursanvändningen och ger stöd till verksamheten i olika frågor som rör finansiering, budgetering, prognoser och redovisning. En viktig roll i ditt arbete är att vara SFHM:s kontaktlänk gentemot Statens servicecenter. Dels som beställare av EA-tjänster, dels som kvalitetssäkrare av den finansiella redovisningen. 

Din rolls syfte är att bidra till goda förutsättningar och stöd för en verksamhet och ekonomi i balans som uppfyller externa regelverk och krav samt fyller behoven av effektiv styrning. Rollen innebär att du får växla mellan strategiska, principiella frågeställningar och ekonomiadministrativa frågor av mer praktisk natur som snabbt kan behöva en lösning. Du säkerställer att det finns tydliga rutiner och ett bra ekonomiadministrativt stöd och tar initiativ till förbättrings- och utbildningsinsatser som dels underlättar för organisationen, dels stärker den interna kontrollen. Du förutsätts också delta i handläggning av övriga förekommande och relevanta arbetsuppgifter inom Staben.

Utbildningsbakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen med ekonomisk inriktning, gärna redovisning och finansiering.

Kunskaper och erfarenheter

Vi söker dig som har:

  • Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete på statlig myndighet (kalkylering, budgetering, prognoser och uppföljning, årsbokslut, budgetunderlag m.m.).
  • Mycket goda kunskaper i statlig redovisning och finansiering.
  • Erfarenhet av och goda kunskaper i ekonomisystemet Agresso.
  • God analytisk förmåga.
  • God pedagogisk förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
  • God kännedom om ekonomistyrningsmodeller för statlig verksamhet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

  • Att arbeta med stöd till ledningsfunktion och chefer eller en internkonsultativ roll, gärna i rollen som ekonomiansvarig eller finansiell controller.
  • Arbete med utveckling av processer för verksamhetsstyrning och beslutsstödsystem.
  • Uppdrag som projektledare.

Personliga kompetenser
Du har driv och engagemang för dina frågor och tar ansvar för att prioritera och uppnå resultat inom uppsatta tidsramar. Du kommunicerar tydligt och bidrar till ett konstruktivt samarbetsklimat, också i perioder av högt tempo eller ändrade förutsättningar. Du ser och bidrar till ett helhetsperspektiv i verksamheten samtidigt som du har känsla för detaljer. Arbetet förutsätter att du som person är noggrann och strukturerad. För att lyckas med rollen behöver du trivas med att jobba både självständigt och i nära samarbete med andra.

Anställningsform och tillsättning
Tillsvidare med provanställning sex månader. Tillsättning snarast.

Frågor
Helene Rånlund, stabschef, 08–519 563 89, e-post: helene.ranlund@sfhm.se 
Anna Zillén, personalansvarig, 08–519 563 23, e-post: anna.zillen@sfhm.se

Fackliga företrädare
SACO/S: Johanna Larsell, telefon 08–519 563 78 eller e-post: johanna.larsell@armemuseum.se 
OFR: Magnus Karlsson, telefon 013–495 97 18 eller e-post magnus.karlsson@flygvapenmuseum.se
SEKO: Olle Westerberg, telefon 08–519 563 24, e-post: olle.westerberg@armemuseum.se

Ansökning
Ansökan ska skickas snarast, dock senast 22 april 2018 till jobb@sfhm.se 
Ange diarienummer 146-2.3.9/18 

Ansökan ska innehålla CV och en kort presentation av dig själv och varför du är intresserad av anställningen. 

SFHM strävar efter att ha en jämn könsfördelning, ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.