Justitieråd till Högsta förvaltningsdomstolen

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 29 mars 2018
Stängs
den 29 april 2018
Ref:
31-2018
Kontakta
Mats Melin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Högsta förvaltningsdomstolen söker ett justitieråd

Arbetsuppgifter
Högsta förvaltningsdomstolen är en kollegial domstol med 16 ledamöter. Vanligen tjänstgör två ledamöter i Lagrådet.

Domstolen är indelad i två dömande avdelningar. Arbetet på den ena avdelningen leds av Högsta förvaltningsdomstolens ordförande och på den andra av det justitieråd som utnämnts till avdelningsordförande.

Mål som prövas i sak avgörs normalt av fem ledamöter. Det sker efter beredning och föredragning av målet av justitiesekreterare som har lång erfarenhet av domstolsarbete och/eller annat juridiskt arbete. Frågor om prövningstillstånd avgörs av ett eller tre justitieråd efter motsvarande beredning av en justitiesekreterare.

Kvalifikationer
Justitieråd ska ingå i kretsen av landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet.

Det är väsentligt att justitieråden kompletterar varandra i det kollegiala dömandet och att de sammantaget representerar kunskaper inom de skilda rättsområden som faller under Högsta förvaltningsdomstolens behörighet. Det är därför en strävan att domstolen ska vara sammansatt av jurister med olika erfarenheter från de juridiska yrkesfälten.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Ordinarie domare anställs med fullmakt.
Omfattning: Heltid
Tillträde efter överenskommelse. 

Antal platser: 1 

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Arbetsgivarens referensnummer: 31-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt
Mats Melin 
Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolens ordförande
08-561 676 16
mats.melin@dom.se

Doris Högne Rydheim 
Kanslichef 
08-561 676 00
doris.hognerydheim@dom.se

Övrigt
Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan, där du också hittar Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Liknande jobb

Liknande jobb