Tekniskt råd/Domare till Vänersborgs tingsrätt

Plats
Vänersborg (Stad), Västra Götaland
Annonserat
den 29 mars 2018
Stängs
den 29 april 2018
Ref:
33-2018
Kontakta
Stefan Nilsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vänersborgs tingsrätt söker ett tekniskt råd med inriktning mot prövning enligt miljöbalken

Arbetsuppgifter
Ett tekniskt råd är ordinarie domare vid mark- och miljödomstolen och utnämns av regeringen. Som tekniskt råd vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, arbetar du tillsammans med drygt 40 medarbetare fördelade på två avdelningar. Varje avdelning leds av en chefsrådman. På de båda avdelningarna arbetar sammanlagt 20 ordinarie domare, varav 10 är jurister och 10 tekniska råd. Dessa avgör miljömål, fastighetsmål, mål enligt plan- och bygglagen och VA-mål. Avdelningarna är indelade i arbetslag bestående av en rådman, en beredningsjurist och en domstolshandläggare. Till målen knyts, beroende på målets innehåll, något av de tekniska råden.

Den nu aktuella anställningen kommer att vara inriktad mot prövning enligt miljöbalken, främst enligt 9 eller 11 kapitlen i balken. En central del av detta är tillståndsprövning av större industrier och av vattenverksamheter. Andra uppgifter är överprövning av myndighetsbeslut enligt miljöbalken som avser t.ex. miljöfarlig verksamhet, strandskydd eller hälsoskydd. Vid behov deltar det tekniska rådet även vid prövningar inom andra rättsområden än miljöbalkens.

Domstolen har en domkrets bestående av Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län samt delar av Örebro län. Arbetet innebär tjänsteresor med övernattning.

Kvalifikationer
Du har utbildning och examen på högskolenivå med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning samt bred, kvalificerad och flerårig miljörättsligt relevant erfarenhet från arbete med ett eller flera av områdena miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller naturskydd. Erfarenhet av tillämpning av relevant lagstiftning vid myndighet eller motsvarande kan vara meriterande.

Arbetet som tekniskt råd kräver insikter i tillämplig lagstiftning, analytisk förmåga och förmåga att omsätta sina kunskaper i rättsliga ställningstaganden. Det krävs också mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift och tal samt att förmedla sina fackmässiga kunskaper och slutsatser på ett pedagogiskt sätt.

Du som söker ska också motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1 
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2018-04-29
Arbetsgivarens referensnummer: 33-2018

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

 

Kontakt

 

Stefan Nilsson
Lagman
0521-270 236
stefan.nilsson@dom.se

Ulf Klerfalk
Chefsrådman
0521-270 206
ulf.klerfalk@dom.se

Eva Högmark (Saco-S)
Beredningsjurist
0521-270 305
eva.hogmark@dom.se

Joen Morales
Tekniskt råd
0521-270 208
joen.morales@dom.se

 

Övrigt

 

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Till bemannings- rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.