Erfarna chefer och ledare med kunskaper om socialförsäkringen

Plats
Göteborg (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 4 april 2018
Stängs
den 22 april 2018
Kontakta
Karin Ivarson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Bannerbild_rekrytering_DN_april2018

Erfarna chefer och ledare med kunskaper om socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

På ISF arbetar ett 60-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat nationalekonomi, statsvetenskap, statistik, juridik och medicin i gemensamma projekt.

Utredningsverksamheten är organiserad i fyra enheter:

 • Barn och familj och internationella frågor
 • Funktionsvariation och tandvårdsstöd
 • Sjukfrånvaro och rehabilitering
 • Pensioner

Just nu pågår en omlokalisering av hela myndigheten från Stockholm till Göteborg som ska vara helt genomförd den 1 augusti 2019. Men ISF kommer att starta upp en parallell verksamhet i Göteborg redan hösten 2018. Med anledning av detta rekryterar ISF nu utredare, forskare och jurister med flera till Göteborg för anställning från hösten 2018.

En av ISF:s nuvarande enhetschefer följer med verksamheten till Göteborg. Utöver detta söker vi enhetschefer till tre av de fyra enheterna för att starta upp verksamhet där. Vilken av de fyra enhetscheferna som kommer att vara ansvarig för respektive enhet beror på intresse, bakgrund och kompetens. Parallellt med att verksamheten nu omlokaliseras fortsätter verksamheten i Stockholm fram till den 1 augusti 2019.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära och ansvarar för att planera, leda och utveckla verksamheten i samverkan med medarbetarna. Verksamheten bedrivs i projektform där medarbetare med olika utbildningsbakgrund och från olika enheter arbetar tillsammans i ett eller flera granskningsprojekt. En del granskningar genomförs på uppdrag av regeringen medan andra initieras av myndigheten. En granskning pågår från några månader upp till ett år eller längre och resulterar i en rapport som lämnas till regeringen och de verksamheter som granskas.

Arbetet omfattar att bevaka utvecklingen inom ansvarsområdet, delta i planering av nya projekt och följa upp att projekten genomförs i enlighet med verksamhetens inriktning och behov. Du är ansvarig chef för och kvalitetssäkrare av projekten. I rollen ingår att företräda enheten och myndigheten i kontakter med de verksamheter som granskas samt med Regeringskansliet och andra myndigheter, forskarvärlden och media.

Som enhetschef har du personalansvar för dina medarbetare. Du är en del av myndighetens ledningsgrupp och samarbetar med myndighetens andra chefer i arbetsgivar- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Du är organisatoriskt placerad under generaldirektören.

Kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som ledare i en kunskapsintensiv verksamhet. Har du erfarenhet som chef med personalansvar är det meriterande. Du har bred kunskap om och erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller forskningsarbete, gärna inom socialförsäkringsområdet eller närliggande område. Arbetet kräver mycket god förmåga att se helheter och kunna identifiera och prioritera det som är relevant.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som chef och ledare. Du ska ha erfarenhet och intresse för att utveckla och leda kvalificerade medarbetare, vara trygg i din roll och kunna skapa bra förutsättningar för en arbetsmiljö som underlättar delaktighet, ansvarstagande och engagemang. 

Som chef behöver du

 • vara engagerad, drivande och resultatinriktad
 • vara analytisk och kvalitetsmedveten
 • ha gott omdöme och personlig integritet kombinerat med förmåga att skapa förtroende och goda relationer
 • vara en god kommunikatör och en skicklig skribent
 • coacha medarbetare att ta ansvar för verksamheten och bidra med sina olika kompetenser
 • vara närvarande och tillgänglig som stöd och samtalspartner
 • agera utifrån ett helhetsperspektiv på ISF:s verksamhet och samverka mellan olika enheter
 • kunna anpassa ditt ledarskap till vad verksamheten kräver vid olika tillfällen

Du har akademisk examen på grund- eller forskarnivå med relevant inriktning, till exempel nationalekonomi, statsvetenskap, statistik, juridik eller samhällsmedicin.

I denna rekryteringsomgång planerar vi att anställa tre enhetschefer med placering i Göteborg där vi kommer att starta upp verksamhet under hösten 2018. Samtidigt kommer det att finnas verksamhet och medarbetare kvar i Stockholm under övergångsperioden. Det kan innebära arbete både i Göteborg och i Stockholm under övergångsperioden.  

Anställningarna är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande och med tillträde enligt överenskommelse.

Information och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med ProAstri AB. För mer information om tjänsterna och rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga konsulter Karin Ivarson, tel. 070 824 69 08 och Karolina Öberg, tel. 070 745 67 66.

För frågor om tjänsterna är du också välkommen att kontakta Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Fackliga kontaktpersoner för Saco är Susanne Eriksson, tel. 08-58 00 15 68 och Mimmi Diamant, tel. 08-58 00 15 05.

Välkommen med din ansökan senast den 22 april.