Kvalificerade utredare, jurister och forskare 

Plats
Göteborg (Stad), Västra Götaland
Annonserat
den 5 april 2018
Stängs
den 22 april 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Bannerbild_rekrytering_DN_april2018.gif

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en expertmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. En del granskningar genomförs på uppdrag av regeringen medan andra initieras av myndigheten. Exempel på granskningar hittar du på vår webbplats: www.inspsf.se. 

På ISF arbetar ett 60-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat nationalekonomi, statsvetenskap, statistik, juridik och medicin i gemensamma projekt. 

Som medarbetare är du med och påverkar inriktningen på verksamheten och i arbetet förväntas du 

  • delta i arbetet med att ta fram idéer till nya granskningsprojekt 
  • identifiera relevanta metoder för utredning och analys 
  • tolka resultat och identifiera behov av åtgärder 
  • skriva rapporter och korta sammanfattningar 
  • presentera resultaten i olika sammanhang 
  • ha kontakter med de verksamheter som granskas, Regeringskansliet, forskarvärlden, andra nätverk och media 

Just nu pågår en omlokalisering av hela myndigheten från Stockholm till Göteborg, som ska vara helt genomförd den 1 augusti 2019. I denna rekryteringsomgång planerar vi att anställa ett flertal medarbetare med placering i Göteborg. Anställningen kan innebära arbete både i Göteborg och i Stockholm under en övergångsperiod eftersom ISF startar upp en parallell verksamhet i Göteborg redan hösten 2018. 

Vi söker nya medarbetare inom följande kompetensområden: 

Kvalificerade utredare med breda eller djupa kunskaper inom socialförsäkringsområdet 
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete inom socialförsäkringen eller närliggande område. 

Det är meriterande om du har bred och övergripande kunskap om socialförsäkringen alternativt djup kunskap inom ett eller flera områden inom socialförsäkringen. Vi tror att du har akademisk examen på grundnivå eller forskarnivå med inriktning på folkhälsovetenskap, företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, socialmedicin, sociologi, statistik, statsvetenskap eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. 

Kvalificerade jurister med intresse för socialförsäkringsrätt 
Vi söker dig som har juristexamen och kunskap om och erfarenhet av socialförsäkringsrätt, till exempel från förvaltningsdomstol. Områden som ISF arbetar med är förmåner till barn och familjer, tandvårdsstöd, sjukförmåner, stöd till personer med funktionsnedsättning, pensioner och internationella socialförsäkringsfrågor. 

Forskare och kvalificerade utredare med djupa metodkunskaper och intresse för socialförsäkringen
Vi söker dig som har erfarenhet av forskning eller kvalificerat utredningsarbete med inriktning på socialförsäkring eller annat relevant område och som har djup kunskap om kvantitativa eller kvalitativa analysmetoder. 

Relevanta områden kan vara statistik eller nationalekonomi med inriktning på till exempel effektutvärdering eller ekonometri, företagsekonomi med inriktning på till exempel ekonomistyrning, medicin med inriktning på till exempel folkhälsa och epidemiologi. 

Information och ansökan 
I denna rekryteringsomgång planerar vi att anställa ett flertal medarbetare med placering i Göteborg. Anställningen kan innebära arbete både i Göteborg och i Stockholm under en övergångsperiod då ISF fortfarande har verksamhet i Stockholm. 

Anställningarna är tillsvidare med sex månaders provanställning och med tillträde enligt överenskommelse under hösten 2018.  

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Angela Berthelsen, HR-ansvarig, tel. 08-58 00 15 16. 

Facklig kontaktperson är Susanne Eriksson, tel. 08-58 00 15 68 och Mimmi Diamant, tel. 08-58 00 15 05 för Saco. 

För frågor om tjänsterna, se kontaktuppgifter för respektive tjänst i anslutning till annonserna på vår webbplats. 

Välkommen med din ansökan senast den 22 april!