Doktorand i molekylär biovetenskap (B)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0923-18
Kontakta
Martin Jastroch
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0923-18

vid Institutionen för molekylär biovetenskap. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 170 anställda varav 60 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning 
Forskarutbildningen kommer att vara kopplad till dr. Martin Jastrochs grupp. Projektet behandlar molekylära mekanismer kopplat till non-shivering, eller s.k. regulatorisk termogenes hos däggdjur. Forskningen utförs med hjälp av djurmodeller och genetisk manipulation av fettcellscultur samt funktionell och bioenergetisk analys. Jastroch-laboratoriet kombinerar klassisk bioenergetik med zoologi för att studera de underliggande mekanismerna för termogenes hos däggdjur.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet till forskarutbildning i molekylär biovetenskap har den som avlagt examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 120 hp i molekylärbiologi, biologi, kemi eller ämne omfattande i huvudsak motsvarande innehåll. Den sökande ska med godkänt resultat genomgått kurser om minst 60 hp på avancerad nivå inom molekylär biovetenskap eller motsvarande varav minst 30 hp ska utgöras av ett godkänt självständigt arbete.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom eller utom landet.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Erfarenhet inom molekylärbiologi och genetiska metoder, liksom grunderna i mitokondriell bioenergetik, är meriterande.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av dr. Martin Jastroch, tfn: +49 176 922 56688, martin.jastroch@helmholtz-muenchen.de, eller prefekten, professor Per Ljungdahl, tfn 08-16 41 01, per.ljungdahl@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev som beskriver varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet och vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24