Doktorand i molekylär biovetenskap (C)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0924-18
Kontakta
Marc Friedländer
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0924-18

vid Institutionen för molekylär biovetenskap. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 170 anställda varav 60 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett samarbete mellan fyra universitet i Stockholm och Uppsala: Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet. SciLifeLab är ett nationellt center för storskalig biovetenskap med fokus på forskning inom miljö och hälsa. Centrat kombinerar tekniskt avancerad teknologi och utrustning med en bred kunskap inom translationell forskning och molekylär biovetenskap.

Projektbeskrivning 
Forskarutbildningen finns tillgänglig i biträdande lektor Marc Friedländers forskargrupp som tillhör MBW, men har sitt laboratorium vid SciLifeLab. Forskargruppen undersöker fundamentala frågor inom RNA biologi, genom att använda kvantitativa metoder som t.ex. RNA-sekvensering i enskilda celler, enskild-molekyl-FISH, diverse screeningmetoder och bioinformatik. Av särskilt intresse är att studera regulatoriska microRNAs biogenes och funktion. Den forskarstuderande inom bioinformatik kommer att analysera sekvens- och bilddata med hjälp av existerande verktyg men kommer även att utveckla nya redskap som en del av studien. Studenten kommer att arbeta i nära samarbete med experimentalister inom biovetenskap och kommer att bli aktivt engagerad på flera olika nivåer i projektet.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet till forskarutbildning i molekylär biovetenskap har den som avlagt examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 120 hp i molekylärbiologi, biologi, kemi eller ämne omfattande i huvudsak motsvarande innehåll. Den sökande ska med godkänt resultat genomgått kurser om minst 60 hp på avancerad nivå inom molekylär biovetenskap eller motsvarande varav minst 30 hp ska utgöras av ett godkänt självständigt arbete.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av bitr. lektor dr. Marc Friedländer, marc.friedlander@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev som beskriver varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet och vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24

Liknande jobb

Liknande jobb