Doktorand i analytisk kemi med inriktning mot mekanistisk förståelse av hudallergi

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0784-18
Kontakta
Isabella Karlsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0784-18

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES). Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionen har ca 200 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning 
Hudallergi (kontaktallergi) anses vara den vanligaste formen av immunotoxicitet hos människor och drabbar så många som 20 % av befolkningen i västvärlden. Det finns i dagsläget inget botemedel mot kontaktallergi utan endast symptomatisk behandling med inflammationshämmande medel. Syftet med detta projekt är att A) undersöka allmänhetens exponering för hudallergen och utvärdera exponeringens betydelse för förekomsten av hudallergi, samt B) att identifiera potentiella biomarkörer som kan användas för att utveckla bättre diagnosmetoder för hudallergi. Projektet bygger på en kombination av in vitro och in vivo studier samt analys av blodplasma, dels från befolkningen i allmänhet och dels från patienter med känd hudallergi. Ett antal olika bioanalytiska tekniker kommer att utnyttjas inom projektet, så som masspektrometri, kromatografi, gelelektrofores, immunoaffinitetsextraktion etc.

Vi söker en driven kandidat med bakgrund inom bioanalytisk kemi med erfarenhet från masspektrometrisk analys av proteiner och peptider. Erfarenhet av immunoaffinitetsextraktion, enzymatiska försök, samt kemometri är meriterande men inget krav. Kompetens att arbeta såväl självständigt som i grupp är mycket önskvärt samt förmåga att författa vetenskapliga texter på engelska. Detta projekt, som finansieras av det statliga forskningsrådet FORMAS, administreras mellan enheterna för Exposure and Effect (ACESx) och Analytisk kemi (ACESk).

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom analytisk kemi krävs en examen på grundläggande nivå som inkluderar kurser i kemi om minst 90 hp, minst en kurs i analytisk kemi om 15 hp på avancerad nivå, samt ett självständigt arbete i analytisk kemi på avancerad nivå om minst 30 hp.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Isabella Karlsson, tfn 08-16 29 11, isabella.karlsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.