Doktorand i växtsystematik

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0882-18
Kontakta
Aelys Humphreys

Ref.nr SU FV-0882-18

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.

Projektbeskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand inom ett projekt om evolution av köldtolerans, med fokus på hur blomväxter har anpassat sig till ett tempererat klimat. Arbetet kommer främst att vara komparativt, fylogenetiskt, i kombination med experiment i fält och klimatkammare. Doktoranden kommer vara baserad på DEEP men kommer även utföra experiment tillsammans med biträdande handledare, prof. Siri Fjellheim, vid Institutionen för växtvetenskap på Norges miljö- och biovetenskapliga universitet.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtsystematik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng ska vara kurs i växtsystematik och 30 högskolepoäng ska vara självständigt arbete i växtsystematik. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.    

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. 

Urval
Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i växtsystematik är: förtrogenhet med ämnets teori och tillämpningar (både beträffande växtsystematik i helhet och det specifika forskningsprojektet), förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska (svenskkunskaper är meriterande men ej ett krav), förmåga till analytiskt tänkande och samarbete, samt kreativitet, initiativförmåga och självständighet. Betyg, examensprojekt, referenser, intervju och kandidatens motivation för att söka tjänsten kommer också beaktas.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av biträdande lektor Aelys Humphreys, tfn 08-16 37 71, aelys.humphreys@su.se, eller ämnesföreträdaren, professor Catarina Rydin tfn 08-16 12 15, catarina.rydin@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (2-3 sidor) där du beskriver:
  - dina förväntningar på, och avsikter med utbildningen
  - varför du är intresserad av det aktuella projektet
  - vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, relevant arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.