Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling (A)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 6 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0938-18
Kontakta
Garry Peterson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0938-18

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Uppdraget för Stockholms Resilienscentrum (SRC) är att främja innovativ forskning och utvecklingsarbete för bättre förvaltning av ekosystemtjänster och vår biosfär som helhet. Centret är erkänt för sin tvärvetenskapliga forskning och tillämpar ett social-ekologiskt systemperspektiv och ett resilienstänkande för att generera kunskap och förståelse för transformationer mot en hållbar framtid. Forskningen främjas genom tvärvetenskaplig samverkan med ledande aktörer inom forskning, policy och näringsliv över hela världen.

SRC strävar mot att främja nya generationer av forskare och akademiska ledare genom forskarskolan, som attraherar och integrerar unga forskare till att skapa nya angreppssätt, insikter och verktyg för biosfär förvaltning och innovation. Forskarskolan utrustar studenterna med en teoretisk och praktisk grund i vetenskap om hållbar utveckling med fokus på resiliens. Studenterna uppmuntras att utveckla nya tillvägagångssätt som integrerar metoder och koncept från samhälls-, natur- och tillämpad vetenskap. Tonvikten ligger på att utveckla studenternas förmåga att definiera ett problem, utveckla forskningsmetoder och kommunicera forskningsresultat både inom internationella vetenskapliga och policysammanhang.

Projektbeskrivning
Vi söker en starkt motiverad doktorand i miljövetenskap, för att delta i ett projekt som kombinerar koncepten cirkulär ekonomi och de planetära gränserna. Projektets fokus ligger på utvalda bioekonomisektorer – såsom fibrer, livsmedel och energi – samt Europeiska unionen från ett konsumtionsbaserat perspektiv. Doktoranden kommer att:

 • Analysera ramverket för cirkulär ekonomi utifrån ett socio-ekonomiskt system-resiliensperspektiv för att integrera detta med konceptet planetära gränser.
 • Utforska synergier och avvägningar vid val av för- och nackdelar mellan sociala och miljömässiga dimensioner av cirkulär- och biobaserade ekonomiska ansatser inom Europeiska unionen.
 • Genomföra en multidimensionell analys av beslutsalternativ för implementering verkställd av olika aktörer i samhället.

Doktoranden i detta projekt behöver goda kunskaper i hållbarhetsvetenskap, miljövetenskap, och/eller ekonomi, eller annat relevant område, helst med erfarenhet av ekologisk ekonomi, industriell ekologi och/eller policyanalys. Kunskap om kvantitativa metoder och modellering är önskvärt. Doktoranden bör också vara villig och motiverad att utforska olika forskningsområden och förvärva kunskaper och färdigheter inom samhällsvetenskap och miljövetenskap. Som en del av den tvärvetenskapliga miljön på Stockholms Resilienscentrum kommer studenten att samarbeta med samt dra nytta av andra forskare med varierande intressen och perspektiv. Projektet inkluderar även samarbete med internationella forskningspartners. Studenten förväntas därför tillbringa korta perioder utomlands, för att på plats arbeta med projektets samarbetspartners.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning i vetenskap om hållbar utveckling krävs, att den sökande har sammantaget minst 30 hp eller motsvarande på avancerad nivå inom naturvetenskap, samt utfört ett examensarbete om minst 30 hp på avancerad nivå inom relevant ämne. Eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivåDe bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

 • Ämneskunskaper med relevans för forskningsuppgiften.
 • Erfarenhet av olika metoder för dataanalys.
 • Kunskap om eller erfarenhet av en relevant sektor eller sektorer.
 • Motivation och vilja att samarbeta med yrkesverksamma inom andra discipliner.
 • Sökandes personliga referenser.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års studier på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information och upplysningar om anställningen lämnas av professor Garry Peterson, tfn 073-707 85 92 alt. 08-674 77 42, garry.peterson@su.se.

Frågor om projektet besvaras av handledare dr. Tiina Häyhä, tfn 070-180 82 52, tiina.hayha@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev – ange varför du är intresserad av ämnet och vad som gör dig lämpad för detta projekt
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (får ej överstiga 1 sida) som beskriver hur du tänker dig att genomföra forskningen
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24