Doktorand i biofysik

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 6 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0858-18
Kontakta
Pia Ädelroth
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0858-18

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom Life Science. Mer än 200 personer, varav ungefär 90 doktorander, är för närvarande verksamma vid institutionen. Forskningen spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Institutionen har en stark koppling till Science for Life Laboratory. Forskningen som bedrivs är unik i Sverige och också i världen genom dess tvärvetenskapliga karaktär och inkluderar bla cellbiologi, biokemi, biofysik, neurokemi och teori. För mer information om vår verksamhet, se vår hemsida: www.dbb.su.se.

Projektbeskrivning
Dina studier på forskarnivå inom biofysik kommer att bedrivas inom projektet: Molekylära filmer och landskap. ProjektledarePeter Brzezinski, peter.brzezinski@dbb.su.se.

Projektet syftar till att studera de membranproteiner som är involverade i energiomvandling i bakterier och mitokondrier. Störningar i funktionen av dessa system är kopplade till ett brett spektrum av sjukdomar. För att förstå kopplingen mellan strukturändringar och funktionella avvikelser vill vi bestämma strukturer för respirationskomplexen med hjälp av kryo-elektronmikroskopi. 

Projektet inkluderar inte bara strukturstudier utan även utveckling av nya metoder som kommer att användas för att ta bilder av molekyler medan de ”arbetar”. Målet är att bestämma bildrutor som utgör molekylära filmer.

Ett flertal projekt är möjliga, inom områden som spänner från fysik till biokemi, beroende på den sökandes bakgrund och intressen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i biofysik krävs, att den sökande med godkänt resultat fullgjort kurser om 90 högskolepoäng på grundläggande nivå i fysik eller kemi samt kurser på avancerad nivå inom biofysik, biokemi och/eller fysikalisk kemi, så att totalt 60 högskolepoäng på avancerad nivå uppnås, varav ett självständigt arbete om 30 hp i något av ämnesområdena ska ingå. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, vilket bedöms av examinator och/eller studierektor för utbildning på forskarnivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland behöriga sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Viktiga bedömningsgrunder är följande: förtrogenhet med teori, skicklighet inom ämnesområdet för avhandlingsarbetet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och/eller svenska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Till grund för att bedöma hur den sökande uppfyller dessa krav används tidigare studiers relevans för ämnet, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, rekommendationsbrev, referenser till personer som kan beskriva den sökandes färdigheter, och intervjuer.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års studier på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Mer information angående projektet kan fås från projektledaren, se även annonsen på engelska. Allmän information angående forskarutbildningen kan fås från studierektor, Pia Ädelroth, pia.adelroth@dbb.su.se, eller prefekten, Lena Mäler, lenam@dbb.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24

Länk till den här sidanhttps://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=5043&rmlang=SE