Doktorand i biokemi (F)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 6 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-0919-18
Kontakta
Daniel Daley
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0919-18

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom Life Science. Mer än 250 personer, varav ungefär 100 doktorander, är för närvarande verksamma vid institutionen. Forskningen spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Institutionen bedriver även forskning på Science for Life Laboratory. Forskningen som bedrivs är unik i Sverige och också i världen genom dess tvärvetenskapliga karaktär och inkluderar bl a cellbiologi, biokemi, biofysik, neurokemi och teori. För mer information om vår verksamhet, se vår hemsida: www.dbb.su.se.

Projektbeskrivning
Dina studier på forskarnivå inom biokemi kommer att bedrivas inom projektet: Optimering av proteinproduktion genom syntetisk evolution. Handledare: professor Daniel Daley, ddaley@dbb.su.se. Se även: www.thedaleylab.com.

Bakterier används i stor utsträckning för att producera rekombinanta proteiner såsom proteinbaserade läkemedel och diagnostiska markörer. Maximala produktionsnivåer är alltid eftersträvade, eftersom det minskar kostnaderna och underlättar efterföljande reningssteg. Vår forskning har identifierat ett tidigare oidentifierat problem inom den genetiska uppsättningen som vanligen används för att producera proteiner i bakterier. Den lösning som vi har framställt går ut på att syntetiskt utveckla translationsinitieringsregionen (TIR), så att den är kompatibel med värdcellsribosomerna. Detta steg optimerar det hastighetsbegränsande steget i proteinsyntes och resulterar i ökad produktion av det rekombinanta proteinet. Målet med detta doktorandprojekt avser en djupare förståelse för hur translationsinitiering kan manipuleras för effektivare produktion av rekombinanta proteiner. 

Den framgångsrika kandidaten kommer att använda en rad experimentella tillvägagångssätt, inklusive men inte begränsat till; molekylärbiologi, biokemi, bioinformatik och mikroskopi. Ett intresse för bioteknik och en bakgrund inom molekylärbiologi eller biokemi är nödvändigt.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i biokemi krävs att den sökande inom utbildning på grundnivån har godkänt resultat på kurser om minst 120 högskolepoäng i kemi/molekylära livsvetenskaper (Life Science) inklusive godkänd kurs på avancerad nivå i biokemi om minst 15 hp och godkänt självständigt arbete, 30 högskolepoäng, med biokemisk inriktning, på avancerad nivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland behöriga sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Viktiga bedömningsgrunder är följande: förtrogenhet med teori, skicklighet inom ämnesområdet för avhandlingsarbetet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och/eller svenska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Till grund för att bedöma hur den sökande uppfyller dessa krav används tidigare studiers relevans för ämnet, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, referenser till personer som kan beskriva den sökandes färdigheter och intervjuer.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års studier på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av projektledaren, professor Daniel Daley, ddaley@dbb.su.se.

Allmän information angående forskarutbildningen kan fås från studierektor Pia Ädelroth, pia.adelroth@dbb.su.se, eller prefekten Lena Mäler, lena.maler@dbb.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24