Doktorand i observationell kosmologi

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 6 april 2018
Stängs
den 24 april 2018
Ref:
SU FV-1103-18
Kontakta
Jon Gudmundsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-1103-18

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2018-04-24.

Institutionen Fysikum finns på AlbaNova universitetscentrum och har ungefär 240 anställda, 250 studenter på grundnivå och 90 doktorander. Det finns fyra ämnen för studier på forskarnivå: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik. Dessa ämnen spänner över flera forskargrupper med olika forskningsaktiviteter. För mer information, se: www.fysik.su.se.

Projektbeskrivning
Ämne: fysik.

Den kosmiska mikrovågsbakgrunden (CMB) har i över 50 år väglett oss i vår förståelse av universum. Tillsammans med andra observationer har vi nått fram till en enkel, men ändå framgångsrik och mestadels konsistent, beskrivning av vårt universum. Men, många utmaningar återstår.  

Inom ramen för CMB-experiment och dataanalys krävs fortsatt omfattande forskning för att utveckla algoritmer och kalibreringstekniker för att karakterisera nuvarande data. Ett komplementärt bidrag är att utveckla framtida instrument som kan detektera kosmologiska signaler med minimal osäkerhet. I den utlysta doktorandplatsen kombineras arbete inom dessa två forskningsfält genom en association med ett ballongbaserat experiment, SPIDER, och ett markbaserat experiment, Simons Observatory.  

Teorin om kosmisk inflation, som beskriver universums första ögonblick, förutsäger en svag polariserd signal i den kosmiska bakgrundsstrålningen. I flera experiment försöker man att detektera denna polariserade strålning då den kan innehålla information om universums födelse. Ett sådant experiment är SPIDER, en stratospherisk ballongexperiment, som avslutade sin första flygning från Antarktis i januari 2015. SPIDER-samarbetet syftar till en ytterligare Antarktis-flygning i slutet av 2018. Doktoranden ska bidra till analys av data från första och andra flygningen och genom detta arbete uppnå resultat som varaktigt kan bidra till vår förståelse av kosmologin.

Inom projektet Simons Observatory byggs ett nytt teleskop i Atacama-öknen i Chile med målet att påbörja observationer år 2021. Projektet rymmer många design- och kalibreringsutmaningar och vid Stockholms Universitet utvecklar vi nya tekniker i optiskt instrumentdesign. Doktoranden kommer att bidra till denna insats genom att utveckla algoritmer för optisk modellering som kommer att användas för att förfina framtida instrumentkonfigurationer.  

Det föreslagna arbetet kan innehålla instrumentering, dataanalys och teori, men arbetet kommer med säkerhet innehålla aspekter från högpresterande datorer och analys av stora dataset. Doktoranden kommer arbeta under ledning av prof. Katherine Freese och dr. Jon Gudmundsson, men förväntas också samarbeta med andra fysiker i Stockholm samt med institutioner över hela världen, särskilt universitetet i Oslo och Princeton University.

Vi vill också uppmärksamma studenter på möjligheten att söka institutionens öppna utlysningar inom experimentell och/eller teoretisk fysik (referensnummer SU FV-1101-18 resp SU FV-1102-18).

Utbildning på forskarnivå
Utbildningen på forskarnivå vid Fysikum sträcker sig över fyra år (48 månader), varav minst tre år forskning och högst ett år kurser. Platsen kan förlängas med upp till ett år genom att upp till 20 % undervisning eller administration inkluderas i anställningen. Under utbildningens hela längd innehar doktoranden en doktorandanställning, med en ingångslön på 25 300 kr per månad.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För den särskilda behörigheten att antas till en doktorandplats i fysik eller teoretisk fysik ska man ha en kandidatexamen (el. motsv.) i fysik, totalt ha kurser i fysik på avancerad nivå motsvarande 60 högskolepoäng och ha gjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (detta kan räknas in i kravet på avancerade kurser). Examensarbetet behöver inte vara examinerat men ska ha kommit så långt att det motsvarar en halv termins heltidsstudier. För sökande till kemisk fysik kan kravet om fysikkurser helt eller delvis ersättas av kurser i kemi.

Språkkunskaper i engelska motsvarande Engelska B på gymnasiet krävs.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av dr. Jon Gudmundsson, jon@fysik.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Per-Erik Tegnér, tegner@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner  
  Viktigt: Referenspersonerna ska senast den 24 april 2018 skicka rekommendationsbrev via e-post till: FV-1103-18.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-1103-18+ sökandes namn. 

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-04-24

Länk till den här sidan

Liknande jobb

Liknande jobb