Lektor i svenska

Plats
Huddinge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 12 april 2018
Stängs
den 14 maj 2018
Ref:
1459-1.6.1-2018
Kontakta
Stina Hållsten
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Lektor i svenska

Ref 1459-1.6.1-2018

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Svenskämnet vid Södertörns högskola bedriver forskning och utbildning i svenska språket. Ämnet har en livaktig forskningsmiljö med flera externt finansierade projekt samlade kring frågor om språkets roll i samhällslivet. Områden som kan nämnas är språk i utbildning, arbetsliv och organisationer, samt ett särskilt intresse för språkpolitik, för genus/mångfaldsfrågor och för svenskan i ett flerspråkigt perspektiv. Ämnet arrangerar regelbundet såväl nationella som internationella konferenser, senast Explorations in Ethnography, Linguistics and Communication i september 2016.

Vi erbjuder fristående kurser i svenska upp till masternivå, kurser i kreativt skrivande samt kandidatprogrammet Kommunikatörsprogrammet. Inom lärarutbildningen ger vi kurser i exempelvis barns språkutveckling, läs- och skrivutveckling, textanalys och skrivande på samtliga nivåer från förskollärar- till gymnasielärarutbildningarna.

Svenskämnet är förlagt till Institutionen för kultur och lärande, där ämnet är ett av de största. I ämnet arbetar under en termin ca 20 personer och i personalen finns två professor, tre docenter, nio lektorer och tre adjunkter. I den utvärdering som Universitetskanslersämbetet gjorde 2013 fick Svenska A–C den samlade bedömningen mycket hög kvalitet.

För att ytterligare stärka vår kompetens söker vi nu minst en lektor i svenska.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i ämnet svenska och inom lärarutbildningen. Detta innefattar kurser i språkbeskrivning, språksociologi, text- och samtalsanalys och skrivande samt kurser i barns språkutveckling, literacy och elevers läs- och skrivutveckling. Även handledning av självständiga arbeten ingår, både inom svenskämnet och lärarutbildningen. Högskolan har för närvarande en generös timtilldelning för undervisning. I anställningen ingår viss forskningstid. Arbetet omfattar även administrativa uppgifter.

Vi ser gärna att du söker forskningsmedel för att kunna bedriva egen forskning. Ämnet har gemensamma ansökningsworkshoppar och förfogar över medel för att skriva projektansökningar eller genomföra mindre forskningsuppgifter. Det finns alltså stora möjligheter till ersättning för arbete med ansökningar, tidskriftsartiklar och konferensbidrag. Som lektor på Södertörns högskola finns också en unik möjlighet att söka medel från Östersjöstiftelsen. Det anslås dessutom regelbundet mindre anslag internt, exempelvis sabbatical på 6 månader, forskningsmedel utlysta av Lärarutbildningen och interna meriteringsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i svenska är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i svenska/nordiska språk eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, dvs. svenska, nordiska språk eller lingvistik.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom en provföreläsning samt dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Den sökande ska i övrigt ha de förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska viktas lika.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Samtliga punkter ska vara dokumenterade.

  • Vetenskaplig skicklighet inom det språkvetenskapliga område som rör språksociologi och modernt språkbruk, särskilt inom områden med relevans för lärarutbildningen.
  • Pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom ämnet svenska samt inom undervisning som är relevant för lärarutbildningen, särskilt inom områdena grammatik, svenska som andraspråk samt språkutveckling och bedömning
  • Erfarenhet av att ha utvecklat kurser och pedagogiska metoder
  • Administrativ skicklighet
  • God samarbetsförmåga
  • Erfarenhet av att söka forskningsmedel
  • Erfarenhet av samverkan inom och över ämnesgränser samt med det omgivande samhället

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 14 maj 2018

Ytterligare upplysningar
Stina Hållsten
Avdelningsföreståndare
stina.hallsten@sh.se

Anna Maria Jönsson
Prefekt
anna.maria.jonsson@sh.se

Observera att:

  • Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
  • Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas
  • På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

Välkommen med din ansökan!