Lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt

Plats
Huddinge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 12 april 2018
Stängs
den 14 maj 2018
Ref:
921-1.6.1-2018
Kontakta
Ali Hajighasemi
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt

Ref 921-1.6.1-2018

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar tio huvudområden, cirka 30 utbildningsprogram samt fyra centrumbildningar. Institutionen har cirka 200 anställda, varav 17 professorer och ett 20-tal doktorander, samt cirka 4000 registrerade studenter. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO).

Den juridiska utbildningen på Södertörns högskola utmärker sig genom sin offentligrättsliga och europarättsliga profil. Utbildningen, vars tyngdpunkt ligger på grunderna för den offentliga maktutövningen och dess påverkan av Europarätten, bedrivs av ämnet offentlig rätt. Undervisning ges såväl inom grund- och magisterutbildningarna i offentlig rätt som inom högskolans andra programutbildningar som t.ex. Socionomprogrammet, Polisutbildningen, Europaprogrammet, IMER, Personalvetarprogrammet, Programmet Miljö och utveckling etc.

Arbetsuppgifter
Ämnet söker lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt för att huvudsakligen undervisa inom Socionomprogrammet och Polisutbildningen och bistå den framtida utvecklingen av dessa program. Den vi söker, kommer även att undervisa på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningarna i offentlig rätt, som har ett särskilt fokus på europeiseringen av den svenska offentliga rätten, och som huvudsakligen omfattar allmän och speciell förvaltningsrätt, EU-rätt, mänskliga rättigheter, statsrätt och allmän rättslära. Därutöver kan även medverkan bli aktuell vid uppdragsutbildningar som är avsedda för anställda inom den kommunala och statliga förvaltningen. 

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning på grund och avancerad nivå, utvecklingsarbete, kvalitetsarbete, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, pedagogiskt utvecklingsarbete, examination och uppsatshandledning. Undervisning sker framför allt på svenska men även engelska kan förekomma. 

Det ingår i anställningen att följa utvecklingen inom ämnesområdet samt den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. Inledningsvis ingår viss forskning i anställningen, och vi ser gärna att man söker externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt är den som har avlagt doktorsexamen i juridik med inriktning mot offentlig rätt, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt visat pedagogisk skicklighet. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet ska visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Administrativ skicklighet ska visas genom dokumenterad och vitsordad erfarenhet av planering, samordning och bemanning av kurser, program och uppdragsutbildningar. 

För denna anställning kommer den sökandens pedagogiska skicklighet att viktas högre än den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av högskolans planering, samordning och bemanning av kurser, program eller uppdragsutbildningar. 

Den sökande ska kunna uppvisa god samarbetsförmåga och i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. 

Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.2 och 2.2.3. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb. 

För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 

  • Erfarenhet av undervisning inom rättsområdet offentlig rätt
  • Erfarenhet av forskning inom rättsområdet offentlig rätt
  • Erfarenhet av planering, samordning och bemanning av kurser, program eller uppdragsutbildningar
  • Erfarenhet av undervisning inom komparativ offentlig rätt
  • Erfarenhet av forskning inom komparativ offentlig rätt
  • Erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom Socionomprogram eller andra professionsutbildningar

Anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2018-05-14.

Ytterligare upplysningar

Avdelningsföreståndare Ali Hajighasemi, tel. 08-608 48 87, ali.hajighasemi@sh.se
Ämnessamordnare Maya Seltén, tel. 08-608 4072, maya.selten@sh.se
Personalhandläggare Magdalena Löndahl, tel. 08-608 51 31, magdalena.londahl@sh.se

Observera att:

  • Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
  • Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas
  • På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

Välkommen med din ansökan!