Lektor i psykologi med inriktning mot Polisutbildning och beslutfattande

Plats
Huddinge (Kommun), Stockholm (SE)
Annonserat
den 12 april 2018
Stängs
den 14 maj 2018
Ref:
919-1.6.1-2018
Kontakta
Abbas Emami
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Lektor i psykologi med inriktning mot Polisutbildning och beslutfattande

Ref 919-1.6.1-2018

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet psykologi finns på Södertörns högskola sedan 2009 och ämnet är placerat vid institutionen för samhällsvetenskaper. Utbildningen bedrivs på grundnivå i tre terminer (A, B och C-kurs) samt på fyra av lärosätets programutbildningar (Polisutbildningen, Socionomprogrammet, Lärarutbildningen och Personalprogrammet). Psykologin har en profilering mot faktorer och processer som leder till människans lärande, utveckling och välbefinnande med viss betoning på sociala och kulturella processer. Forskning bedrivs för närvarande inom, politisk psykologi, miljöpsykologi, besluts- och förhandlingspsykologi, socialpsykologi och psykologiska aspekter av åldrande.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består företrädelsevis av undervisning i psykologi inom Polisutbildningen och inom det egna ämnet. Undervisningen innefattar föreläsningar, seminarier samt deltagande och agerande som figurant i Polisutbildningens storövningar. Undervisningen sker både individuellt och i arbetslag. Till undervisning räknas också delkursansvar, kursutveckling samt kursadministration. I anställningen ingår att utveckla lärprocesserna i Polisutbildningens och i psykologiämnets inre arbete och dess pedagogiska utveckling samt vara beredd att ta på sig administrativa uppdrag. Inledningsvis ingår viss forskningstid i anställningen, och vi ser gärna att innehavaren även söker externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i psykologi är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn.  Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet ska viktas lika. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl,se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.2 och 2.2.3. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning):
Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

  • Erfarenhet av planering och genomförande av undervisning av psykologi i polisiär utbildning och beslutsfattande
  • Erfarenhet av kursutveckling inom polisiärt arbete eller polisutbildning
  • Erfarenhet av forskning inom psykologiskt beslutsfattande
  • Ansvar för och utveckling och genomförande av utbildning på olika nivåer vid universitet och högskolor
  • God samarbetsförmåga

Anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2018-05-14.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare: Abbas Emami, tel. 08-608 4937, abbas.emami@sh.se  

Ämnessamordnare: Malena Ivarsson, tel 608 4202, malena.ivarsson@sh.se

Personalhandläggare: Magdalena Löndahl, tel. 08-608 51 31, magdalena.londahl@sh.se

Observera att:

  • Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
  • Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas
  • På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

Välkommen med din ansökan!