Lektor i sociologi med inriktning mot kvantitativa metoder

Plats
Huddinge (Kommun), Stockholm (SE)
Annonserat
den 12 april 2018
Stängs
den 14 maj 2018
Ref:
917-1.6.1-2018
Kontakta
Abbas Emami
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Lektor i sociologi med inriktning mot kvantitativa metoder

Ref 917-1.6.1-2018

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet sociologi har funnits vid Södertörns högskola i snart 20 år. Ämnet som är placerat vid Institutionen för samhällsvetenskaper, bedriver utbildning på grund- och avancerad nivå samt ingår i den forskarutbildning som ges inom området ”Politik, ekonomi och samhällets organisering”. Ämnet utmärks av sin starka och livaktiga forskningsmiljö. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om politikens organisering, civilsamhälle, sociala rörelser, socialt kapital, tillit, urbanitet, hälsa och välfärd. En stor del av ämnets forskning och doktorandernas forskningsprojekt bedrivs inom ramen för högskolans forskningsprofil: ”Östersjö- och Östeuropaforskning”.

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning i sociologi som sker såväl inom det egna ämnet som inom andra utbildningar. Undervisning sker på samtliga nivåer. Den sökande ska vara beredd att undervisa på de flesta olika delkurser som ges på alla nivåer. Vi ser gärna att den som anställs undervisar minst 50% av heltid under de närmaste åren. En del av undervisningen utgörs av handledning av akademiska uppsatser. Även kursadministration och kursansvar ingår. Vidare ska innehavaren delta i sociologiämnets inre arbete och dess pedagogiska utveckling, samt administrativa uppgifter. Undervisning sker på svenska och engelska. Inledningsvis ingår viss forskningstid i anställningen, och vi ser gärna att den anställde även söker externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i sociologi är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i sociologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs för denna anställning dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom sociologiska kvantitativa metoder samt att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha motsvarande kompetens ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl utbildning som forskning. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Lika vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.2 och 2.2.3. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb. 

För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning):
Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

  • Undervisningsskicklighet i sociologisk metod med inriktning mot kvantitativ metod
  • Vetenskaplig skicklighet i sociologisk metod med inriktning mot kvantitativ metod
  • Erfarenhet av handledning och examination av akademiska uppsatser
  • Erfarenhet av kursansvar, kursplanering och kursutveckling
  • God samarbetsförmåga
  • Erfarenhet av arbete i lärarlag


Anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2018-05-14.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare: Abbas Emami, tel. 08-608 4937, abbas.emami@sh.se
Ämnessamordnare: Paul Fuehrer, tel. 08-608 4741, paul.fuehrer@sh.se
Personalhandläggare Magdalena Löndahl, tel. 08-608 51 31, magdalena.londahl@sh.se

Observera att:

  • Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
  • Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas
  • På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

Välkommen med din ansökan!