Lektor i journalistik

Plats
Huddinge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 12 april 2018
Stängs
den 14 maj 2018
Ref:
Dnr 1322-1.6.1-2018
Kontakta
Gunnar Nygren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Lektor i journalistik

Ref Dnr 1322-1.6.1-2018

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Journalistik är ett av de större ämnena vid Södertörns högskola och är placerat vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Det finns två utbildningsprogram på kandidatnivå samt ett forskningsförberedande magisterprogram. Karaktäristiskt för ämnesmiljön är föreningen av teori och praktik i utbildningen och inriktningen på nya medieformer och medieutveckling. Det finns också en väl utvecklad forskningsverksamhet inom journalistikämnet med två inriktningar: Medieutveckling och politisk kommunikation. Kopplingen till Östeuropafrågor är stark vid avdelningen.

Arbetsuppgifter
Södertörns högskola söker nu en ny lektor i journalistik, med särskild inriktning mot etnografisk metod. Den nya lektorn ska aktivt delta i metodutveckling av befintliga kurser, samt delta i undervisning och examination i journalistik både på grundnivå och avancerad nivå. Inledningsvis ingår även journalistikforskning med inriktning mot etnografisk metod i arbetsuppgifterna, och vi ser gärna att man även söker externa forskningsmedel.

Kännetecknande för journalistik på Södertörns högskola är en nära integration av praktiska och teoretiska moment. Undervisningen i denna anställning ligger till största delen på C- och D-nivå, men den nya lektorn ska även kunna undervisa på A- och B-nivå, samt delta i utveckling av nya kurser, forskning och forskarutbildning. Undervisningen sker framför allt på svenska, vilket innebär att vi söker en lektor med mycket goda kunskaper i svenska, och med stark kompetens i engelska.

Arbetsuppgifterna omfattar även administrativa uppgifter och samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs för denna anställning dokumenterad erfarenhet av forskning inom området etnografisk metod med relevans för det vetenskapliga fältet journalistik, samt att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. Med tanke på undervisningens utformning, krävs för denna anställning även att den sökande har arbetslivserfarenhet från journalistiskt arbete i medieindustrin.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Pedagogisk skicklighet viktas särskilt högt.

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

  • Pedagogisk skicklighet inom journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap
  • Vetenskaplig skicklighet vad gäller etnografisk metod med relevans för journalistik
  • Erfarenhet av journalistisk yrkesverksamhet inom någon typ av medieform
  • God samarbetsförmåga
  • Administrativ skicklighet
  • Skicklighet av samverkan inom och över ämnesgränser, samt med det omgivande samhället

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast den 14 maj.

Ytterligare upplysningar
Professor, Gunnar Nygren, tel: 08-608 4652, e-post: gunnar.nygren@sh.se
Avdelningsföreståndare, Malin Picha Edwardsson, tel: 08-608 4695, e-post: malin.picha.edwardsson@sh.se
Prefekt, Mats Bergman, tel: 08-608 4763. e-post: mats.bergman@sh.se
Personalhandläggare Anne-Lee Lindgren, tel: 08-608 4018, e-post: anne-lee.lindgren@sh.se

Observera att:

  • Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
  • Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas
  • På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

Välkommen med din ansökan!