Lektor i samhällskunskap (nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap)

Plats
Huddinge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 12 april 2018
Stängs
den 14 maj 2018
Ref:
920-1.6.1-2018
Kontakta
Ali Hajighasemi
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Lektor i samhällskunskap (nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap) med inriktning mot utbildning, skola, lärande och/eller ämnesdidaktik

Ref 920-1.6.1-2018

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar tio huvudområden, cirka 30 utbildningsprogram samt fyra centrumbildningar. Institutionen har cirka 200 anställda, varav 17 professorer och ett 20-tal doktorander, samt cirka 4000 registrerade studenter. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO). Nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå.   

Ämnena nationalekonomi, sociologi respektive statsvetenskap har vardera ett tiotal lärare och forskare och tillsammans cirka 1 000 studenter. Undervisning bedrivs i samtliga ämnen på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå. 

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, utvecklingsarbete, kvalitetsarbete, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen kan ske såväl vid lärarutbildningen som inom det egna ämnet och kan komma att ske såväl på grundnivå och avancerad nivå som inom forskar- och uppdragsutbildning. Undervisning sker på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna omfattar kursansvar, handledning av självständiga arbeten, administration och kan omfatta programansvar. Utvecklingsarbete och kvalitetsarbete sker i samverkan inom och utom institutionen. Inledningsvis ingår viss forskningstid i anställningen, och vi ser gärna att den anställde även söker externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs ämneslärarutbildning och/eller erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen samt att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha motsvarande kompetens ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.2.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av lektor ska graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet gälla.  Pedagogisk skicklighet visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande och utveckling av utbildning, skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn samt genom dokumenterad pedagogisk utbildning. Vetenskaplig skicklighet visas genom dokumenterad egen forskning. För denna anställning gäller att pedagogisk skicklighet viktas högre. Den sökande ska kunna uppvisa god samarbetsförmåga och i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Därutöver har för denna anställning följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

  • Erfarenhet och skicklighet gällande undervisning på lärarutbildningen
  • Pedagogisk skicklighet, särskilt avseende didaktik och pedagogiskt utvecklingsarbete
  • Ämnesdidaktisk kompetens och erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete
  • Vetenskaplig skicklighet med inriktning mot lärande, utbildning, skola eller ämnesdidaktik
  • Erfarenhet och skicklighet gällande undervisning inom grund- eller gymnasieskolan

Anställning
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2018-05-14.

Ytterligare upplysningar
Avdelningsföreståndare Fredrika Björklund, tel. 08-608 40 93, fredrika.bjorklund@sh.se

Avdelningsföreståndare Abbas Emami, tel. 08-608 49 37, abbas.emami@sh.se

Personalhandläggare Anne-Lee Lindgren, tel. 08-608 40 18, anne-lee.lindgren@sh.se

Observera att:

  • Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan
  • Ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas
  • På sidan sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Jonatan Spejare tel: 08 -608 40 94, jonatan.spejare@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision.

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan.

Välkommen med din ansökan!