HR-chef till Svenska kyrkan

Rekryterare
Svenska kyrkan
Plats
Uppsala (Stad)
Annonserat
den 16 april 2018
Stängs
den 16 maj 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

HR-CHEF FÖR SVENSKA KYRKANS NATIONELLA NIVÅ Vi söker dig som vill arbeta med strategisk utveckling inom personalområdet i Svenska kyrkan. Ett arbete på nationell nivå i en tid då verksamheten utvecklas för att möta nya behov.

Tjänsten
Som HR-chef ansvarar du för en effektiv och utvecklingsorienterad personalfunktion i Svenska kyrkan på nationell nivå. Engagerade medarbetare som förstår sitt bidrag till den samlade helheten är en förutsättning för verksamhetens utveckling. Det kräver engagerade och trygga ledare som skapar möjlighet för medarbetarna att utvecklas och bidra. Ett strategiskt och proaktivt chefsstöd är därför centralt för en långsiktig och ändamålsenlig kompetensförsörjning av verksamheten. Då Svenska kyrkan på nationell nivå har medarbetare såväl i Sverige som i många andra länder, är mobilitetsfrågor centrala.

Personalavdelningen ansvarar för både operativt och strategiskt stöd till verksamheten. Avdelningen består av ett 20-tal medarbetare med en bred kompetens. Direkt underställda HR-chefen finns en lönechef med ansvar för en löneenhet, ett mobilitetsteam, en säkerhetschef och medarbetare med ansvar för kris- och säkerhetsfrågor. HR-chefen ansvarar också för HR-partners och HR-koordinator som både arbetar nära verksamhetens chefer och parallellt ansvarar för uttalade kompetensområden inom exempelvis arbetsrätt, avtal, arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap.

HR-chefens uppdrag är att arbeta resultatinriktat, proaktivt och med starkt utvecklingsfokus i samverkan med chefer och personalorganisationer. HR-chefen rapporterar till generalsekreteraren, ingår i kansliets ledningsgrupp och bidrar till att vidareutveckla ett öppet och kommunikativt ledarskap och medarbetarskap på kansliet.

Utbildning och erfarenhet
Du har akademisk examen inom HR-området och betydande erfarenhet från att leda ett kvalificerat HR-arbete i en större organisation inom offentlig eller privat verksamhet, gärna med utlandsanställda. Rollen som HR-chef kräver erfarenhet av personalansvar, gärna också erfarenhet av att leda chefer. Du har arbetat med utveckling och förändring, strategisk kompetensförsörjning, operativt personalarbete och är van att arbeta proaktivt med en nära verksamhetsanknytning.

Du har goda kunskaper om arbetsgivarfrågor, arbetsrätt, omställning och du har förhandlingsvana och är mån om god samverkan med personalorganisationer. För att passa i rollen ska du vara resultatorienterad, driven och se möjligheter. Du är en trygg ledare som skapar förtroende för dig och ditt sätt att arbeta. Då du leder en avdelning som kännetecknas av både djup och bred kompetens är en viktig uppgift att skapa förutsättningar för medarbetarna att växa och ta ansvar för verksamhetens bästa.

Du har mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska och engelska samt intresse för Svenska kyrkan. Meriterande är erfarenhet från Svenska kyrkan eller idébaserad verksamhet och en förståelse för demokratiskt styrda verksamheter.

Ansökan
Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och personligt brev via signumrekrytering.se. Urval sker löpande och vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 13 maj. Givetvis behandlas din ansökan konfidentiellt. Eventuella frågor besvaras av Signums konsulter Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60 eller Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90.

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum.
Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån - kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.