Chef till Barnombudsmannen

Rekryterare
Barnombudsmannen
Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 17 april 2018
Stängs
den 6 maj 2018
Ref:
dnr 2.2.1:0308/18
Kontakta
Maud Götherström Hållbus
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Barnombudsmannen söker chef till enheten för förvaltning och verksamhetsstöd

Stockholm

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet. Vi har i uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen. Barnombudsmannen ska också informera och bilda opinion i frågor om barns och ungas rättigheter. Vi söker nu en chef till enheten för förvaltning och verksamhetsstöd.

Arbetsuppgifter
Enheten för förvaltning och verksamhetsstöd vid Barnombudsmannen ansvarar för myndighetens ekonomistyrning och för samtliga administrativa funktioner. Du har ett brett uppdrag med varierande arbetsuppgifter. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och leder enhetens verksamhet och personal. Du ansvarar för att initiera, samordna, utveckla och förvalta interna processer samt stötta där det behövs inom administrationen. Den administrativa enheten har för närvarande sju medarbetare. Verksamheten består bland annat av intern styrning och kontroll, ekonomi,  HR, IT, arkiv och registratur,  förvaltningsjuridik, lokaler och samordning av ledningsgrupp.

Kvalifikationer 
Förutom erfarenhet av att ansvara för ekonomistyrning inom statlig förvaltning har du universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller förvaltning eller annan utbildning som Barnombudsmannen bedömer som likvärdig. 
Du har goda vitsord som chef och ledare. Vidare har du arbetat med att initiera, samordna, utveckla och förvalta interna processer. 
Du har lätt för att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska.

Vi ser gärna att du har intresse för mänskliga rättigheter och barns och ungas situation samt en god orientering om samhällets insatser på området. 
Vi förutsätter vidare att du har kunskap inom flera av följande områden: förvaltningsfrågor, arkiv och registratur, IT samt HR och statlig arbetsgivarpolitik.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ditt ledarskap präglas av att du  är lyhörd, målinriktad och modig. Du har lätt för att samarbeta med andra och har förmågan att växla mellan självständiga och komplexa uppgifter och rutinuppgifter. Du är prestigelös och beredd att vid behov arbeta operativt med alla inom enheten förekommande arbetsuppgifter. Du tar ansvar, är noggrann och uthållig, är van att arbeta med flera olika uppgifter parallellt och slutför dina arbetsuppgifter i tid.

Praktiska upplysningar
Barnombudsmannen tillämpar tidsbegränsade fyraåriga chefsförordnanden med möjlighet till förlängning. I grunden har du en tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning i sex månader.
Lön: Individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan. 
Barnombudsmannen värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

För frågor, kontakta
Beträffande rekryteringsprocessen: Maud Götherström Hållbus, personalhandläggare, tel. 08 692 29 76 
Beträffande tjänstens innehåll: Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman, tel. 08 692 29 50 eller Kalle Elofsson, chef förvaltning och verksamhetsstöd, tel. 08 692 29 52

Om Barnombudsmannen
I Sverige lever 2 miljoner barn och ungdomar under 18 år. Som alla andra i vårt samhälle påverkas deras liv av beslut som fattas av makthavare och tjänstemän. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor som rör barns och ungas rättigheter.
Barnombudsmannen står inför en spännande och viktig tid då regeringen aviserat att barnkonventionen ska bli lag 2020.
Myndigheten har cirka 35 medarbetare och arbetar i tillgängliga lokaler i centrala Stockholm. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Anna Karin Hildingson Boqvist är vikarierande barnombudsman och myndighetschef.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan till annons dnr 2.2.1:0308/18 senast 2018-05-06. Ansökningar hanteras löpande och intervjuer kan bli aktuella före ansökningstidens slut.

Välkommen med din ansökan!
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använd undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp.

Liknande jobb

Liknande jobb