Regeringen söker generaldirektör och chef till Svenska institutet

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 9 maj 2018
Stängs
den 23 maj 2018
Ref:
UD2018/07209/FH
Kontakta
Oscar Stenström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

86_shutterstock_136245215.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef till Svenska institutet

Svenska institutet har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet och främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder inom områdena kultur, utbildning, forskning och demokrati samt samhällsliv i övrigt. Utgångspunkten är Sveriges intresse av att öka omvärldens kännedom om samt intresse och förtroende för Sverige, ökad samverkan i Sveriges närområde och att främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling.

Myndigheten ska bedriva sin verksamhet i nära samarbete med relevanta myndigheter, företag och andra organisationer samt stödja de svenska utlandsmyndigheterna i deras arbete med att främja Sverige i utlandet. I samarbete med utlandsmyndigheterna och andra aktörer ska myndigheten följa upp och förvalta relationer och nätverk med studenter, forskare, beslutsfattare och opinionsbildare som vistats i Sverige.

Myndigheten ska särskilt ansvara för att

 • Följa, analysera och främja Sverigebilden utomlands.
 • Stödja undervisning i svenska på högskolenivå i andra länder och ansvara för den övergripande samordningen av det statliga stödet för svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare.
 • Informera om och marknadsföra svensk högre utbildning i andra länder.
 • I de biståndsfinansierade delarna av verksamheten bidra till att uppfylla regeringens biståndspolitiska mål, inklusive demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och utökad rättsstat, samt främja ett brett kultursamarbete och inom ramen för denna verksamhet hantera statliga stipendier och bidrag för att främja internationellt utbyte samt stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare, studerande på högre nivåer, högre befattningshavare och experter inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande, och
 • inom ramen för Östersjösamarbetet, inklusive Rysslandssamarbetet, utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen.

Myndigheten har 140 anställda och är lokaliserad till Stockholm samt en utlandsenhet i form av svenska kulturhuset i Paris.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • Erfarenhet av att leda och utveckla en kunskapsintensiv verksamhet.
 • Internationell erfarenhet och nätverk.
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
 • Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • Kännedom om digitala och traditionella media.
 • Mycket goda kunskaper i engelska.
 • Akademisk utbildning eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 

 • Etablera och utveckla nätverk och samarbeten med olika aktörer, även internationellt.
 • Vara skicklig kommunikatör.
 • Analysera komplexa underlag och uppgifter. 
 • Företräda myndigheten, även internationellt.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Samarbeta med intressenter på ett effektivt sätt och med hög integritet. 
 • Engagera och motivera medarbetare.
 • Kunna arbeta nytänkande och kreativt.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • Kunskaper i flera språk.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Svenska institutet. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Oscar Stenström och Camilla Mellander, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Karin Hjalmarsson, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 23 maj till Utrikesdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer UD2018/07209/FH. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb