Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

Plats
Västerås (Kommun), Västmanland
Annonserat
den 28 maj 2018
Stängs
den 15 augusti 2018
Ref:
2018/0842
Kontakta
Pia Lindberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

Ref.nr: 2018/0842

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med förskolor, skolor, banker och företag, kommuner och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2018-08-15
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter
Innehavaren av professuren ska, tillsammans med övriga professorer inom det utbildningsvetenskapliga området, verka för att akademins vetenskapliga och pedagogiska kompetens inom högskolans prioriterade utbildningsområde lärarutbildning håller hög kvalitet. Som professor leder du forskning och utvecklar forskningen inom området pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, som är en del av  forskningsmiljön ” Barn och unga i skola och samhälle” där  du förväntas axla rollen som  vetenskaplig ledare. I tjänsten ingår uppdrag som  ämnesföreträdare för specialpedagogik och programföreträdare för speciallärar- och specialpedagogprogrammen. Som professor i pedagogik med inriktning  specialpedagogik förväntas du arbeta aktivt i utveckling av och undervisning inom dessa program såväl som inom forskarutbildningen i didaktik.

Som professor i pedagogik med inriktning mot  specialpedagogik förväntas du arbeta aktivt  med samproduktion med det omgivande samhället, främst inom ramen för Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). En kompletterande  viktig uppgift för innehavaren av professuren är att aktivt söka externa forskningsmedel. 

Behörighetskrav
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Sökanden bör  ha utbildning i och erfarenhet av handledning av doktorander och då gärna som huvudhandledare. Sökande ska ha goda kommunikativa kunskaper  och kunna undervisa i både svenska och engelska.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Sökande bör ha en bakgrund inom forskning i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.

Dokumenterad god skriftlig och muntlig förmåga i såväl svenska som engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande
Särskilt meriterande för anställningen är god förankring och generell kompetens vad gäller undervisning och forskning i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.

Meriterande är annan forskning inom utbildningsvetenskap och lärarutbildning, gärna med inriktning mot didaktik.

Meriterande är erfarenheter av att bygga upp och leda forskningsmiljöer samt vana att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.

Meriterande är aktiv medverkan i och utveckling av forskarutbildning, undervisning inom forskarutbildning och handledning av doktorander. Särskilt meriterande är huvudhandledarskap av doktorander och färdiga doktorer.  

Meriterande är lärarutbildning, speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning samt erfarenhet av tjänstgöring inom förskola, grundskola, gymnasieskola och/eller särskola.

Ansökan
Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens högskola 
Personalsektionen 
Ref.nr: 2018/0842
Box 883 
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner
Pia Lindberg
Akademichef
021-15 17 78
pia.lindberg@mdh.se

Gunilla Sandberg
Docent i specialpdagogik, ämnesföreträdare
021-10 43 73

Michaël Le Duc
Facklig representant SACO
021-10 14 02

Susanne Meijer
Facklig representant OFR
021-10 14 89