Kommundirektör till Tyresö kommun

Rekryterare
Tyresö Kommun
Plats
Tyresö, Stockholm
Annonserat
den 28 juli 2018
Stängs
den 27 augusti 2018
Kontakta
Björn Torstensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

kommundirektor_tyreso_kommun.jpg

Vi söker en kommundirektör som genom ständig utveckling och förändring, leder vårt arbete att bygga framtidens kommun!

Om tjänsten
I en tillväxtkommun som Tyresö, som är en del av Sveriges största och mest expansiva region är behovet av bostäder, ny infrastruktur och välfärdstjänster mycket stort. Vi har kommit en bra bit på väg men för att fortsätta den goda utvecklingen som Tyresö haft, så har kommundirektören ett tydligt uppdrag som förändringsledare. Detta innebär att du tillsammans med förtroendevalda och medarbetare vidareutvecklar och effektiviserar interna arbets- och samverkansformer. Du ansvarar för att bygga ett professionellt förhållningssätt till uppföljning och utvärdering av verksamheten utifrån ett processorienterat arbetssätt.

Uppdraget innebär också att du som kommundirektör driver på, så att vi blir än mer aktiva i vårt arbete tillsammans med grannkommuner, näringslivet, föreningslivet och andra aktörer, lokalt och regionalt. Detta för att säkerställa att politiska beslut genomförs effektivt och med ett helhetsperspektiv, så att vi kan fortsätta att leverera bra service och tjänster till de som bor och verkar samt kommer att bo och verka i Tyresö.

Det är också viktigt att du har en förmåga att känna av kommunens inre liv, skapa delaktighet och med god omvärldsbevakning analysera och beskriva för förtroendevalda, chefer och medarbetare, om möjligheterna och konsekvenserna och att man utifrån detta tar relevanta beslut som utgår från kommunens mål och visioner. Detta är inte minst viktigt i frågan, hur vi på bästa sätt kan använda ny teknik/digitaliseringen i vårt arbete för att skapa en än bättre verksamhet för Tyresöborna.

Vem är du?
Som person och ledare tar du ansvar för hela verksamheten och står upp för verksamheten i både med- och motgångar. Att arbeta utvecklings- och förbättringsorienterad är för dig ett naturligt arbetssätt. Du är en relationsskapare, med förmåga att långsiktigt bygga och stärka relationerna hos förtroendevalda, bland chefer och medarbetare men också med de viktigaste externa intressenterna.

Du har en mycket god förmåga att utifrån ett faktabaserat och analytiskt förhållningssätt fatta beslut som karaktäriseras av ekonomiskt ansvarstagande och effektivt resursutnyttjande. Du förväntas leda, engagera och stötta verksamhetens chefer och medarbetare mot ett effektivt, nytänkande och förändringsorienterat arbetssätt med förankring i politiska beslut. Du förväntas vara ambassadör för kommunen och därmed trivas med att vara synlig både i media och i stadsbilden och har förmåga att hantera och företräda kommunen i offentliga uppdrag.

Du har mycket god erfarenhet av att leda och utveckla en komplex verksamhet med dokumenterat goda resultat. Du har erfarenhet att leda via andra och har en god förmåga att delegera till dina medarbetare. Du har god förståelse för politiskt styrd verksamhet och för beslutsgången i en politiskt styrd verksamhet. Du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande. Har du dessutom genomgått ledarutbildning, från till exempel IFL, MIL eller motsvarande så är det meriterande. Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift och vara bekväm med att presentera och beskriva kommunens verksamhet på såväl svenska som engelska.

Vad vi gör och vad vi vill
Tyresö kommun är nära. Nära storstad, natur, skärgård och medborgarna. Endast 20 minuter från Gullmarsplan finns denna arbetsplats som präglas av ett stort engagemang och samarbetsvilja och du som uppskattar att göra skillnad i människors vardag har stora möjligheter att trivas här. Tyresö är kommunen som har höga ambitioner och vill bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner - för medborgare, näringsliv och som arbetsgivare

Tyresö kommun har en gemensam ledarfilosofi som baseras på resultat, dialog, helhetssyn, engagemang, mod och tillit. Tyresö kommun skapar förutsättningar för att cheferna ska lyckas med sina uppdrag bl a genom ett utbud av interna utbildningar och ett nystartat ledarutvecklingsprogram. Interna stödfunktioner inom exempelvis HR, it, ekonomi och kommunikation finns för våra chefer. För att främja samsyn, helhetssyn och utveckling av ledarskapet har vi en mötesplats för alla chefer – Chefsforum som anordnas fyra gånger per år.

Välkommen med din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan registrerar du via ansök knappen nedan senast den 27 augusti 2018. Handlingar som inkommer till Tyresö kommun blir en allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Björn Torstensson, 070-786 00 70, bjorn.torstensson@source-executive.se eller Linda Bellis, 070-783 96 00, linda.bellis@source-executive.se