Förvaltningschef till Kultur- och fritidsförvaltningen - Örebro kommun

Rekryterare
Örebro kommun
Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 29 juni 2018
Stängs
den 30 augusti 2018
Ref:
Ks 836/2018
Kontakta
Erik Asp
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Popcorn_rekrytering_400x267.png

Förvaltningschef till Kultur- och fritidsförvaltningen

Ref Ks 836/2018

Du kommer till en verksamhet i utveckling i en växande stad. Lojala och kompetenta medarbetare arbetar med engagemang och entusiasm för att göra skillnad och bidra till en bättre vardag för Örebros invånare. Du får utveckla och växa i en viktig verksamhet. 

Örebro är Sveriges sjätte största kommun och har ca 150 000 invånare med 165 olika nationaliteter.  Örebro är Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt; inom en 30-mils radie bor 70% av landets invånare. Örebro kommun jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag och drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”. Näringslivet i Örebro är mångfacetterat och som universitetsstad finns också ett akademiskt nav.

Förvaltningen ansvarar för Kulturskolan, Bio Roxy, Konsthallen, Open Art, folkbibliotek, koloniverksamhet och fritidsgårdar. Idrottsanläggningar, bad, Wadköping, Karlslund och Kilsbergen. Frågor om kultur- och föreningsbidrag, lokalbokning, lotteritillstånd m.m. Antal tillsvidareanställda är ca 260 personer. Till detta kommer visstidsanställda och timavlönade.

Uppdraget som Förvaltningschef
Förvaltningschefen är en linjefunktion under kommundirektören och leder fyra underställda chefer

 • vara driftsnämndernas ledande tjänsteman
 • ansvara för att medborgarna erbjuds kommunala tjänster med politiskt fastställd kvalitet och ges möjlighet att påverka utförandet av tjänsterna
 • stödja Programdirektören(PD) i verksamhetsutvecklingen inom programområdet och i kommunen som helhet
 • ansvara för beredning och verkställighet av mål, uppdrag och resurstilldelning för sin förvaltning
 • leda, utveckla och följa upp förvaltningens verksamhet och ansvara för att verksamheten tillämpar kvalitetsledningssystem, intern kontroll och har en fungerande årsprocess med verksamhetsplan och årsberättelse
 • vara chef för underställda chefer såsom resultatenhetschefer eller motsvarande
 • föra dialog och samverka med de fackliga organisationerna, leda samverkansgrupp på förvaltningsnivå
 • ansvara för en god samverkan internt inom kommunen och externt
 • ansvara för omvärldsbevakning inom sitt sakområde


En förutsättning för implementeringen av det reviderade kulturpolitiska programmet är lokaler som möjliggör en funktionsblandning. Exempel på detta är Kulturkvarteret där bland annat Stadsbibliotek och Kulturskola kommer att finna nya samverkanssynergier och det kultur- och fritidscentra på Norr som ska skapas under året. Digitaliseringen blir en möjlighet i utvecklingsarbetet. Örebro växer och därmed växer behoven av kultur- och fritidsaktiviteter i motsvarande grad som kommunens befolkning växer.

Kompetenskrav

 • akademisk examen eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig
 • erfarenhet från kultur eller fritidsområdet
 • dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet, från komplex verksamhet. Vana att leda, styra och följa upp en verksamhet utifrån ekonomi i balans
 • erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation, förståelse för politikens villkor och mål och hur dessa omsätts till verksamhet
 • erfarenhet av och förmåga att leda och driva fortsatt förbättring och utveckling i en högt kompetent och motiverad miljö

Meriterande

 • erfarenhet att leda ledare
 • ingått i en ledningsgrupp
 • chefs- och ledarskapsutbildning

Du är en modern, trygg, tydlig och kommunikativ chef och ledare som skapar sammanhang och erbjuder utveckling för medarbetarna och bidrar till att omsätta de politiska målbilderna i balans med verksamhetens förutsättningar och kompetens. Du förväntas utföra ett stabilt utvecklingsarbete och samverka internt och externt samt skapa goda strukturer. Vi hoppas och tror att du är: modig och nyfiken, förtroendeingivande, uthållig och kommunikativ samt en generös person som leder och företräder med öppenhet och uthållighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Omfattning och tillträde
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 30 aug 2018.

Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. Du kan också visa ditt intresse via Source’s hemsida www.source-executive.se

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktpersoner
Erik Asp
Rekryteringskonsult, Source
073-352 34 81

Petra Thordendal
Rekryteringskonsult, Source
076-878 15 40