Förvaltningschef till Förvaltningen för Funktionshindrade - Örebro kommun

Rekryterare
Örebro kommun
Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 29 juni 2018
Stängs
den 7 augusti 2018
Ref:
835/2018
Kontakta
Ann Peyron Östlund
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

 

_G6Q2506+svartvitt.jpg

Förvaltningschef till Förvaltningen för Funktionshindrade

Ref Ks 835/2018

Du kommer till en verksamhet i utveckling i en växande stad. Lojala och kompetenta medarbetare arbetar med engagemang och entusiasm för att göra skillnad och bidra till en bättre vardag för Örebros invånare. Du får utveckla och växa i en viktig verksamhet.

Örebro är Sveriges sjätte största kommun och har ca 150 000 invånare med 165 olika nationaliteter. Örebro kommun jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag och drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”.

Förvaltningen för Funktionshindrade ansvarar för Stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Förvaltningschefen är en linjefunktion under kommundirektören och leder tre underställda chefer, två verksamhetsansvariga och en utvecklingschef. Förvaltningen har ca 1400 anställda exkl. visstidsanställda och timavlönade om ca 400 personer. 

Uppdraget som förvaltningschef

 • vara driftsnämndens ledande tjänsteman
 • ansvara för att brukarna erbjuds kommunala tjänster med politiskt fastställd kvalitet och ges möjlighet att påverka utförandet av tjänsterna
 • stödja Programdirektören(PD) i verksamhetsutvecklingen inom programområdet och i kommunen som helhet
 • ansvara för beredning och verkställighet av mål, uppdrag och resurstilldelning för sin förvaltning
 • leda, utveckla och följa upp förvaltningens verksamhet och ansvara för att verksamheten tillämpar kvalitetsledningssystem, intern kontroll och har en fungerande årsprocess med verksamhetsplan och årsberättelse
 • vara chef för underställda chefer såsom resultatenhetschefer eller motsvarande
 • föra dialog och samverka med de fackliga organisationerna, leda samverkansgrupp på förvaltningsnivå
 • ansvara för en god samverkan internt inom kommunen och externt
 • ansvara för omvärldsbevakning inom sitt sakområde

Ny digital teknik möjliggör tjänster och information till medborgarna. Att hitta nya arbetssätt, hitta digitala lösningar för servicemottagarna, förenkla och förbättra blir centralt för en fortsatt framgång för förvaltningens arbete. Förvaltningen arbetar redan idag strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning och utveckling vilket ger goda resultat den utmaningen är fortsatt aktuell. Hushålla med resurser och rehabiliterande arbetssätt utgör grunden för fortsatt utveckling inom begränsade ramar. Tydlig styrning och uppföljning är ett led i en hållbar ekonomi.

Kompetenskrav

 • relevant akademisk utbildning som socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning, gärna med inriktning mot beteendevetenskap, organisation, ledarskap eller socialt arbete 
 • flerårig bred erfarenhet från socialt arbete, gärna med kunskap om funktionsnedsättning och insikt i de olika insatsområdena som ingår i uppdraget
 • dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet, från komplex verksamhet. Vana att leda, styra och följa upp en verksamhet utifrån ekonomi i balans
 • erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation, förståelse för politikens villkor och mål och hur dessa omsätts till verksamhet
 • erfarenhet av och förmåga att leda och driva fortsatt förbättring och utveckling i en högt kompetent och motiverad miljö

Du är en trygg, tydlig och kommunikativ chef och ledare. Du vill bidra till och skapa förutsättningar för ökad livskvalitet och utveckling för servicemottagarna, skapa sammanhang och erbjuda utveckling för medarbetarna och bidra till och omsätta de politiska målbilderna i balans med verksamhetens förutsättningar och kompetens.

Vi hoppas och tror att du är: modig och nyfiken, förtroendeingivande, uthållig och kommunikativ samt en generös person. Leder och företräder med öppenhet och uthållighet. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande 

 • erfarenhet att leda ledare
 • ingått i en ledningsgrupp
 • chefs- och ledarskapsutbildning

Omfattning och tillträde 
Tillsvidareanställning, tidsbegränsat chefsförordnande om fyra år, heltid.
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 7 aug 2018.

Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. Du kan också visa ditt intresse via Source’s hemsida www.source-executive.se

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktpersoner
Ann Peyron Östlund
Rekryteringskonsult, Source
070-878 42 26

Jenny Håkansson
Rekryteringskonsult, Source
073-145 59 97