Internrevisionschef till Sida, Stockholm

Rekryterare
Sida
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 2 juli 2018
Stängs
den 19 augusti 2018
Ref:
ref 104/18
Kontakta
Marie Ottosson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Internrevisionschef till Sida, ref 104/18

Vi söker en internrevisionschef som är intresserad av att leda och utveckla internrevisionens arbete vid Sida. Internrevisionen ansvarar för att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Internrevision arbetar i enlighet med gällande regler för statlig internrevision (Internrevisionsförordningen, 2006:1228). Arbetsområdet omfattar hela Sidas verksamhet, såväl vid huvudkontoret i Stockholm som vid de utlandsmyndigheter runt om i världen som har uppgifter inom biståndsverksamheten.

Internrevisionsfunktionen är en oberoende organisatorisk avdelning som får sitt uppdrag från och rapporterar till Sidas styrelse. Internrevisionen består för närvarande av tre internrevisorer och en internrevisionschef.

Om Sida
Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Sida är en statlig myndighet som stimulerar utveckling och räddar liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Sida är en unik myndighet av världsklass och arbetet utgör en del i genomförandet av Sveriges utrikespolitik. Arbetet genomförs i en internationell miljö och det finns möjligheter att påverka och bidra till fattigdomsbekämpningen i världen.  Sida är också en mötesplats för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete och bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar global utveckling.

Internrevisionens inriktning
Granskningsarbetet omfattar hela revisionsprocessen, genomföra riskanalys, ta fram årlig revisionsplan och genomföra granskningar. Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) det vill säga:

 1. att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU
 2. att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt
 3. att myndigheten hushållar väl med statens medel

Personliga egenskaper och förmågor
Vi tror att du drivs av att vilja förbättra och utveckla både kompetens och verksamhet. Helhetssyn, analytisk förmåga, struktur och ledarskap är eftersökta förmågor. Att kunna omvandla mål till leverans på kort och lång sikt liksom oberoende, integritet och ett etiskt förhållningssätt är kritiskt för framgång i uppdraget. Att du har mycket god kommunikativ förmåga och kan klargöra komplicerade samband på ett lättfattligt sätt är av vikt. Förmåga att hämta in och använda omvärldskunskap och utveckla verksamheten är väsentligt. Sannolikt har du ett gott nätverk inom revision, är nyfiken och uppdaterad om utveckling inom ditt område.

Som chef står du för resultatorientering och kontinuitet samtidigt som du är flexibel och engagerande. Du har ett genuint intresse av att leda och stötta andra och du skapar arbetsglädje. Du kan utmana och ifrågasätta för att skapa ett kontinuerligt lärande. Att leda, planera och följa upp att verksamheten bedrivs effektivt inom givna ekonomiska ramar är en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du här.

Arbetsuppgifter

 • Rollen som internrevisionschef innebär att leda, organisera och följa upp internrevisionsarbetet
 • Coacha, samordna, och skapa förutsättningar för utveckling av medarbetarna samt ansvara för internrevisionens kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling
 • Genomföra strategisk och operativ planering av Internrevisionens verksamhet
 • Ansvara för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av verksamheten
 • Genomföra årliga riskanalyser och revisionsplaner
 • Ansvara för internrevisionens årsrapport
 • Genomföra enskilda granskningar
 • Ge råd och stöd till ledningen
 • Ansvara för personal- och budgetfrågor

Kvalifikationskrav 
Du uppfyller de förväntningar på Sidas chefer som tydliggjorts i Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Akademisk examen inom ekonomi/samhällsvetenskap/juridik

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Flerårig erfarenhet av internrevision, det vill säga ha god kunskap om metodik och om IIAs standards, genomförande av riskanalys, granskning, dokumentation, avrapportering och rapportskrivande
 • Kunskap om statlig förvaltning och statens ekonomiadministrativa regelverk
 • Tidigare ledarerfarenhet
 • Vana att arbeta självständigt och med hög integritet
 • Mycket god analytisk och kommunikativ förmåga
 • God förmåga att coacha, entusiasmera, stödja och skapa förutsättningar för medarbetarna

Meriter

 • Vana att arbeta självständigt och med hög integritet
 • Mycket god analytisk och kommunikativ förmåga
 • God förmåga att coacha, entusiasmera, stödja och skapa förutsättningar för medarbetarna

Meriter

 • Certifierad internrevisor (CIA) eller auktoriserad/godkänd revisor
 • Chefserfarenhet
 • Revisionserfarenhet
 • Revisionserfarenhet inom biståndsområdet
 • Revisionserfarenhet i en internationell miljö
 • Erfarenhet av IT-revision
 • Goda kunskaper i spanska, portugisiska, ryska eller franska eller annat språk som förekommer inom det svenska biståndet

Anställningsvillkor
Befattningen avser en tillsvidareanställning, med tillträde snarast. Lön efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

Information
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 104/18.

Frågor om befattningen besvaras av Överdirektör Marie Ottosson telefon 08-698 5432, epost: marie.ottosson@sida.se. 
Frågor om rekryteringsprocess, anställningsvillkor m.m. besvaras av chefsrekryterare Nicklas Wennblom, telefon 08-6985027, epost: nicklas.wennblom@sida.se.

Ordförande i Sidas styrelse Yvonne Gustafsson kommer att medverka i rekryteringsprocessen.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström. tfn 08-698 53 74) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen i fall du blir erbjuden befattningen

Sista ansökningsdag är den 19 augusti 2018.

Sida välkomnar alla sökande och erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten

Liknande jobb

Liknande jobb