Enhetschef förvaltningsjuridik till Socialstyrelsen

Rekryterare
Socialstyrelsen
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 augusti 2018
Stängs
den 23 september 2018
Ref:
2.6.1-20483/2018
Kontakta
Erik Höglund
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Vårt jobb är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Vi stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser. Vi följer utvecklingen inom vården och omsorgen och fångar upp och möter omvärldens behov. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Vi söker nu en enhetschef till enheten för förvaltningsjuridik inom rättsavdelningen. Du kommer att leda en enhet som tar fram föreskrifter och allmänna råd för myndighetens arbete med statistikproduktion och register. Enheten utarbetar yttranden till domstol och andra myndigheter och ger stöd åt andra delar av Socialstyrelsen i juridiska frågor som gäller förvaltningsrätt (t ex kring jävshantering), hantering av personuppgifter, register- och statistikjuridik, statsbidragshantering samt hantering av allmänna handlingar och offentlighet och sekretess. Enheten svarar vidare för beredning och administration av ärenden för Socialstyrelsens Rättsliga råd samt för vissa hälso- och sjukvårdstillstånd. Vid enheten finns dessutom registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp-registret).

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill leda och utveckla verksamheten tillsammans med dina medarbetare och dina kollegor i avdelningens ledningsgrupp. Du formulerar strategier och mål för verksamheten och du främjar samverkan med övriga delar av myndigheten för ett effektivt juridiskt stöd. Med ditt ledarskap skapar du medarbetarengagemang, delaktighet och en känsla av sammanhang där en god arbetsmiljö prioriteras högt. Du bidrar till en kultur som främjar ett kontinuerligt lärande i organisationen och i vårt arbete med ständiga förbättringar. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar till ett gott samarbetsklimat och till en helhetssyn som främjar verksamhetsutveckling och måluppfyllelse för avdelningen och myndigheten. Som enhetschef är du ansvarig för personal, verksamhet, budget och resultat. Du har ansvar för enhetens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.  

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning mot juridik eller samhällsvetenskap, eller annan utbildning som Socialstyrelsen finner relevant. Du har erfarenhet av arbete i en statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet. Du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal- och budgetansvar.

Ditt ledarskap är tryggt, tydligt resultatinriktat och präglas av tillit till dina medarbetares kompetens och förmåga. Du arbetar strategiskt, har ett brett perspektiv på verksamheten och bidrar till ett gott samarbetsklimat på alla nivåer. Du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt. Rollen kräver att du är drivande och ansvarstagande och har ett stort intresse av att bevaka den rättsliga utvecklingen inom enhetens ansvarsområde. Genom din kommunikativa förmåga inspirerar du andra till dialog och delaktighet.

Du kommer att självständigt eller tillsammans med andra att representera Socialstyrelsen externt i olika sammanhang. Du har därför en god förmåga att kommunicera med olika målgrupper, inklusive media. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har arbetat i en processtyrd organisation. Det är även positivt om du har erfarenhet av juridiskt- eller annat utredningsarbete. Kunskap om och erfarenhet av att leda kvalitativ och effektiv ärendehandläggning samt mål- och resultatstyrning är också önskvärt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsorganisation.

Beskrivning av rättsavdelningen
Rättsavdelningen ansvarar för samtliga rättsliga frågor och ärenden hos myndigheten utom upphandling. Avdelningen utarbetar föreskrifter, allmänna råd och meddelandeblad. På rättsavdelningen finns registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp-registret) och upplysningstjänsten. Här hanteras även viss tillståndsgivning. Vi deltar som juridiskt stöd i Socialstyrelsens övriga arbete.

Avdelningen består av enheterna för hälso- och sjukvårdsjuridik, socialjuridik och förvaltingsjuridik. Vid avdelningen finns även en stabsfunktion för samordning av lednings- och kvalitetsfrågor där även myndighetens dataskyddsombud, chefsjurist och biträdande chefsjurist ingår.

Anställningsinformation
Anställningen är tillsvidare, med ett chefsförordnande på sex år, och placeringen är på rättsavdelningen i Stockholm. Myndigheten tillämpar provanställning om 6 månader.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2018-09-23. Ansök genom att trycka på knappen nedan. Ange diarienummer 2.6.1-20483/2018. Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många kunniga medarbetare. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.socialstyrelsen.se

Rekryteringen sköts av Socialstyrelsens personalenhet, och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.

Kontakta:
Erik Höglund
avdelningschef
erik.hoglund@socialstyrelsen.se

Elisabeth Roxmalm
personalspecialist
075-247 3309