Informationssäkerhetsspecialist med it-säkerhetsprofil

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 26 juli 2018
Stängs
den 12 augusti 2018
Ref:
011230-2018
Kontakta
Birgitta Målsäter
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Informationssäkerhetsspecialist med it-säkerhetsprofil

Ref 011230-2018

Säkerhetsstaben söker dig som är engagerad och driven för att tillsammans med andra kompetenta medarbetare utveckla Försäkringskassans säkerhetsarbete.

Säkerhetsstaben har ansvaret för ledning, styrning, samordning och uppföljning av säkerhetsarbetet inom Försäkringskassan. Säkerhetsstabens ansvar inrymmer bl.a. informationssäkerhet, personsäkerhet, fysisk säkerhet, krisberedskap, kontinuitetsplanering, säkerhetsskydd och incidenthantering. Säkerhetsarbetet utgår från Försäkringskassans ledningssystem för säkerhet, vilket också Säkerhetsstaben ansvarar för att utveckla och förvalta.

Alla medarbetare inom Säkerhetsstaben har en primär inriktning inom något eller några av stabens ansvarsområden.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som informationssäkerhetsspecialist ska du stödja organisationen inom informations- och it-säkerhetsområdet på flera olika sätt. Du kommer att arbeta med en stor bredd av uppgifter, exempelvis i form av att utforma kravnivåer för IT-säkerhet, planera och genomföra granskningar, uppföljning och delta i IT-utvecklingsprojekt. Särskilt viktiga uppgifter är att bidra till utvecklingen av vårt ledningssystem för informationssäkerhet. Du kommer även att genomföra informations- och utbildningsinsatser och det finns stora möjligheter att delta i och utveckla dina förmågor inom andra delar av säkerhetsarbetet. Du kommer att samverka internt med olika avdelningar inom Försäkringskassan och med andra myndigheter och organisationer.

Vi söker dig som

 • Har högskoleexamen i systemvetenskap/datavetenskap/är civilingenjör datateknik eller civilingenjör informationsteknologi eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
 • Har gedigen arbetslivserfarenhet av IT-säkerhetsområdet, där du arbetat med verksamhetsutveckling och/eller säkerhetsfrågor på ledningsnivå i stora organisationer på såväl strategisk som operativ nivå.
 • Har förståelse för hur informationssäkerhets- och IT-säkerhetsfrågorna passar in i det övriga säkerhetsarbetet och i verksamheten i stort.
 • Har gedigen erfarenhet av relevant säkerhetsarbete, däribland:
  • ISO/IEC 27000-serien.
  • Förvaltning av ledningssystem för informationssäkerhet
  • Riskanalys
  • Informationsklassning
 • Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Det är meriterande om du

 • Har annan formell utbildning (internutbildningar, kurser), utöver högskoleexamen eller motsvarande, inom IT-säkerhet och informationssäkerhet.
 • Har erfarenhet av säkerhetsskydd
 • Har formella och relevanta certifieringar inom området.
 • Har erfarenhet av IT-säkerhetsarbete på central nivå i en större organisation, gärna från en statlig myndighet eller större organisation/företag.
 • Har erfarenhet av utveckling och införande av förvaltningsmodeller, kravnivåer och regelverk och arbete med etablerade standarder och arbetsmetoder utöver ISO/IEC 27000-serien.
 • Har erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar.

Personliga egenskaper
I rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, där du på ett tydligt och otvunget sätt kan förmedla ditt budskap på såväl ledningsnivå som i den operativa verksamheten eller i ett tekniskt utvecklingsprojekt. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och tar ansvar för egna uppdrag. Du har en god strategisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i olika problemställningar och prioritera. När vi anställer lägger vi stor vikt vid egenskaper som hög integritet och förståelse för den statliga värdegrunden.

Övrigt 
Anställningen tillsvidare på heltid. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass 2, vilket innebär att slutkandidaten kommer att genomgå en säkerhetsprövning och att svenskt medborgarskap krävs. Placeringsort: Stockholm.

Mer information
Har du frågor om anställningen kan du gärna kontakta säkerhetsdirektör Birgitta Målsäter tfn 010-116 91 48.

Kontaktpersoner i fackliga frågor är för Saco-S, Gunnel Andersson tfn 010-114 54 39, ST, Charlotta Lamin tfn 010-116 45 47 och Seko, Irre del Barba tfn 010-115 30 87.

Ansökan 
Vi vill ha din ansökan med meritförteckning senast den 12 augusti 2018. Du behöver inte bifoga betygskopior och liknande till din ansökan. Dessa tas med till en eventuell intervju. Skicka ansökan genom att klicka här nedan.

 

Länk till den här sidan 

Liknande jobb

Liknande jobb