Samhällsbyggnadschef till Partille kommun

Rekryterare
Partille kommun
Plats
Partille (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 27 juli 2018
Stängs
den 23 augusti 2018
Ref:
A798077
Kontakta
Per Bäckström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Partille växer, bli vår nya Samhällsbyggnadschef!

Som chef för SBK har du tydligt invånarfokus och god förståelse för det som politiken vill prestera. Du leder och rustar SBKs verksamhet för framtiden utifrån kommunens vision och politiskt uppsatta mål.

Planering, styrning och uppföljning är viktiga delar i ditt arbete. Ditt fokus är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra SBKs organisation, verksamheter och processer. Som chef för SBK tar du beslut utifrån de mål och den budget som fastställts.

Samhällsbyggnadschefen är underställd kommundirektören och rapporterar fortlöpande arbetets fortskridande till kommunstyrelsen. Du är även en självklar aktör i kommunledningsgruppen och jobbar i nära samverkan med förvaltnings- och bolagschefer om kommungemensamma verksamhetsfrågor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är prestigelös, lyhörd och serviceinriktad. Genom struktur i ditt arbete prioriterar din tid på ett effektivt sätt med fokus på laget före jaget. Vi värdesätter kreativitet, affärsmässighet och integritet. Du är strategisk med en förmåga gå från ord till handling, jobbar målinriktat och processorienterat för att åstadkomma resultat och driva projekt i hamn. Du är en god förebild för Partille kommun som du företräder på ett förtroendeingivande sätt. Som person du vidsynt med genuint starkt intresse för samhällsutveckling och trivs i en miljö som präglas av stark tillväxt.

Vi tror att du har en naturlig fallenhet för att skapa långa och hållbara relationer och nätverk, varför du är kommunikativ, både i tal och i skrift. Du står för ett modernt och tydligt ledarskap, vilket innebär att du har förmåga att lyssna, inspirera, engagera och stimulera din omgivning till nytänkande – och uppmuntrar detsamma från dina medarbetare. Du har en öppen ledarstil och skapar förutsättningar för medskapande. Vi söker dig som har ett tydligt intresse för helheten och kan arbeta självständigt med stöd av och i samarbete med andra förvaltningar, kommunala bolag och näringsliv.

Vidare har du:

  • Relevant akademisk utbildning, kompletterad med chefs-/ledarskapsutbildning eller kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
  • Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
  • God kunskap om kommunala och statliga styrdokument som berör ovan nämnda verksamhetsområden är meriterande samt förmåga att arbeta strategiskt och styra verksamheten så att strategier omvandlas till operativ verklighet.

Arbetsplatsbeskrivning
Partille kommun har idag 38 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 800 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Partille växer. Vi planerar för en samtid och en framtid där alla kan leva mitt i det goda livet. Som vår nya samhällsbyggnadschef är du med och bygger framtiden i Partille och medverkar till en fortsatt hållbar samhällsplanering. Partille är en expansiv kommun i Göteborgsregionen. Vi är en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kommun med korta beslutsvägar. Här uppmuntras förvaltningsövergripande samarbeten och medarbetarna ges möjligheter att utvecklas och växa i sina roller. Våra ledord i arbetet är allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Verksamheten styrs av politiskt uppsatta mål för invånarnas bästa – vilket gör vårt arbete både varierat, utmanade och komplext.