Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens institutionsstyrelse

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 6 augusti 2018
Stängs
den 14 augusti 2018
Ref:
S2018/04049/FST
Kontakta
Madeleine Harby Samuelsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

74_shutterstock_369432155.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef till Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. SiS ansvarar för planering, ledning och drift av särskilda ungdomshem och LVM-hem. SiS ansvarar för anvisning av platser till hemmen, ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll, metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete. Myndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och landsting i samband med avgiftning av kvinnor och män med missbruk, utslussning, eftervård eller andra insatser som anknyter till verksamheten vid hemmen.

Myndigheten ska

 • Utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov.
 • Inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn bedöma konsekvenserna för barn och ta särskild hänsyn till barns bästa.
 • Utgå från ett brukarperspektiv och genom samverkan med andra myndigheter och övriga aktörer, verka för att brukarna får en sammanhållen vård.

Myndigheten har 24 särskilda ungdomshem med ca 700 platser och elva LVM-hem med ca 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Hemmen är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Myndigheten har cirka 3 500 anställda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • Erfarenhet av att som chef leda och utveckla komplex verksamhet.
 • Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom. 
 • Relevant akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 

 • Strategiskt leda verksamheten.
 • Leda en organisation under utveckling och förändring.
 • Leda och utveckla verksamheten utifrån de individuella behov och villkor som de barn, unga och vuxna som vårdas på SiS har.
 • Företräda myndigheten professionellt och förtroendefullt. 
 • Kommunicera väl.
 • Etablera och vidmakthålla goda relationer såväl inom myndigheten som med externa aktörer. 
 • Utveckla goda samarbetsformer med andra aktörer inom myndighetens område. 
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor.
 • Engagera och motivera de anställda.
 • Hantera svåra situationer som kan uppstå i verksamheten.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • Erfarenhet av att leda en stor organisation med geografisk spridning.
 • Kunskap om social barn- och ungdomsvård, missbruksvård eller andra liknande kunskaper.
 • Erfarenhet från statlig förvaltning.
 • Kunskap om ekonomistyrning.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för SiS.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare och Tony Malmborg, enhetschef, båda Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 14 augusti till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer S2018/04049/FST. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb