Sektionschef demokrati och styrning till SKL

Plats
Stockholm
Annonserat
den 14 augusti 2018
Stängs
den 13 september 2018
Kontakta
Marina Sjölin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du arbeta med frågor inom demokrati och styrning på strategisk nivå nära politiken och samhällsdebatten? Det har du chansen att göra hos oss! Sveriges Kommuner och Landsting har en unik ställning i samhällsutvecklingen och här har du möjlighet att skapa opinion och bidra samhällets fortsatta utveckling.

SEKTIONSCHEF DEMOKRATI OCH STYRNING

OM SEKTIONEN 
Sektionen för demokrati och styrning arbetar med frågor som rör lednings- och styrningsfrågor i kommuner, regioner och landsting och agerar som stöd och rådgivare till medlemmarna.

Sektionens uppdrag är att arbeta med intressebevakning, strategiskt medlemsstöd och utvecklingsuppdrag. Sektionen är en av tre inom Avdelningen för ekonomi och styrning vars övergripande uppdrag är att arbeta med frågor som rör ansvarsfördelningen i samhället, demokratifrågor, samhällsekonomiska analyser, analys av data om verksamhet, ekonomi och personal, övergripande styr- och ledningsfrågor, statistiskt metodstöd och statistikinsamling.

UPPDRAGET 
Som sektionschef på SKL arbetar du med spännande och varierande arbetsuppgifter nära politiken där du får möjligheten att påverka och bidra till samhällsutvecklingen. Du kommer till en välfungerande sektion med mycket kompetenta medarbetare som alla är i framkant inom sina respektive områden.

Uppdraget består av att tillsammans med sektionens medarbetare driva strategiska utvecklingsfrågor och arbeta idérikt för att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar inom området demokrati och styrning. Sektionschefen förväntas vårda och upprätthålla goda relationer med externa aktörer och på nationell nivå företräda medlemmarna i den pågående samhällsdebatten gentemot bland annat myndigheter, departement, näringsliv och media. Rollen innebär även mycket samarbete med andra sektioner och avdelningar inom organisationen.

Med befattningen följer det övergripande ansvaret för sektionens ekonomi och personalansvar för cirka 30 medarbetare. Du rapporterar till avdelningschefen och utgör en del av dennes ledningsgrupp.

DIN PROFIL
Vi söker en skicklig och erfaren ledare med gedigna kunskaper inom offentlig förvaltning. Du leder, genom att motivera och get det ansvar och befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.. Du har en förmåga att skapa engagemang och delaktighet, kan delegera och har mod att driva innovationer och utveckling.

Du har en akademisk examen relevant för tjänsten och mycket god insikt i hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation där du drivit utvecklingsarbete med framgångsrika resultat.

För att lyckas i rollen krävs ett stort samhällsintresse i allmänhet och för frågor som rör demokrati och styrning i synnerhet. En nära kontakt med medlemmarna är en viktig del av vardagen och att bedriva intresse- och opinionsarbete är genomgående i ditt arbetssätt. Förmågan att representera SKL på ett kommunikativt sätt är en förutsättning för att lyckas i rollen, liksom ett ledarskap där du får andra att växa genom att motivera, utmana och vara en god förebild.

Välkommen till en dynamisk och mångfacetterad organisation där du får möjlighet att verka på den nationella arenan. Här erbjuds handlingsutrymme för goda idéer och att få leda medarbetare med höga ambitioner!

ANSÖKAN
Visa intresse genom att registrera CV och personligt brev via signerarekrytering.se. Urval sker löpande och vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 13 september. Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60 eller Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90.

OM SKL
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som intresse- och arbetsgivarorganisation driver vi medlemmarnas frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.

Vi är en spännande och utvecklande arbetsplats för dig som är intresserad av samhällsfrågor. På SKL har du möjlighet att bidra till och påverka samhällets utveckling. Arbetet leder till många stimulerande kontakter med personer i olika positioner och med olika kompetenser inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Vårt kontor finns vid Slussen i Stockholm med en fantastisk utsikt över staden. Läs mer om SKL på www.skl.se.

Liknande jobb

Liknande jobb