Regeringen söker Riksbibliotekarie och chef till Kungl. biblioteket

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 24 augusti 2018
Stängs
den 17 september 2018
Ref:
U2018/03311/PS
Kontakta
Malin Cederfeldt Östberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

85_ima54168.2.jpg

Regeringen söker Riksbibliotekarie och chef till Kungl. biblioteket

Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material, samt ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. I uppgifterna ingår också att myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet. Slutligen ska myndigheten också tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer. 

Myndigheten har cirka 330 anställda och är lokaliserad i Stockholm men verksamhet bedrivs också i Grängesberg, Strängnäs och i Bålsta.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • Erfarenhet från komplexa och kunskapsintensiva organisationer.
 • Goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
 • God kunskap om forskning och det öppna vetenskapssystemets förutsättningar och utmaningar och relationen mellan forskning och det omgivande samhället.
 • Erfarenhet av bibliotekssystem och samverkan inom biblioteksväsendet.
 • Högskoleutbildning eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 

 • Utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra aktörer på området. 
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Kommunicera väl på svenska och engelska och företräda myndigheten på ett förtroendeingivande sätt.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur. 
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • Erfarenhet av internationell vetenskaplig förlagsverksamhet och avtalsförhandling.
 • Erfarenhet av att företräda statliga intressen nationellt, i EU och internationellt.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg och enhetschef Jonas Björck. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 17 september 2018 till Utbildningsdepartementetet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer U2018/03311/PS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb