Förvaltningschef till Barn- och utbildningskontoret - Sollentuna kommun

Plats
Sollentuna, Stockholm
Annonserat
den 4 september 2018
Stängs
den 28 september 2018
Kontakta
Maria von Sterneck
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Sollentuna är en växande kommun med visionen om att bli Sveriges mest attraktiva kommun och vi söker nu en förtroendeskapande och kommunikativ förvaltningschef till Barn- och utbildningskontoret.

Barn- och utbildningskontoret arbetar på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden och bistår nämndens politiker i deras uppgift att styra verksamheten. Kontoret förbereder och verkställer nämnden beslut.

Barn- och utbildningskontoret ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och specialskola. Från år 2019 kommer kontoret även ansvara för gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Kontoret är en mycket kompetent och välskött verksamhet med drygt 1500 anställda och med en budget på 1,6 miljarder. Kommunens mål är att Sollentunas skolor ska vara de bästa i Sverige, eftersom en framgångsrik skolgång är avgörande för ett fortsatt gott liv. De utbildningsverksamheter som erbjuds i kommunen håller hög kvalitet och Sollentuna kommun är redan idag en av Sveriges bästa skolkommuner.

Rollen
Som förvaltningschef på Barn- och utbildningskontoret har du ett övergripande ansvar för hela verksamheten. Du ansvarar därmed för utveckling, ledning och uppföljning av kontorets verksamhet vilket bland annat innebär strategiskt arbete med kvalitets- och effektivitetsarbete, omvärldsbevakning samt kompetensutveckling. Organisationen består av fyra avdelningar, verksamhet, stöd och utveckling, ekonomi och administration. Avdelningscheferna rapporterar till förvaltningschefen och utgör en väl fungerande ledningsgrupp.  Inom kontoret råder en positiv stämning med god samverkan och utbyte mellan medarbetare och chefer som brinner för att göra Sollentunas skolor lite bättre varje dag.

Du rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i kommunledningsgruppen där du förväntas bidra utifrån kommunens fyra dimensioner; egen verksamhet, internt samspel, strategisk helhetssyn och externt perspektiv. Därtill är det viktigt med ett koncerntänk i de övergripande frågorna för hela kommunen. Du ansvarar för att ta hand om den egna förvaltningen med verksamhetsplanering, budget och personal. Dessutom att kontorets verksamhet ger rätt resultat samt att skapa förutsättningar och verka för ett gott internt samarbete med kommunens övriga verksamheter. Det ligger även i förvaltningschefens roll att omvärldsbevaka samt att hantera och utveckla relationer till medarbetare och andra externa parter, exempelvis myndigheter och olika föräldragrupper.

Vi söker dig som har

Kvalifikationer

  • Relevant akademisk examen, samt examen från statlig rektorsutbildning eller motsvarande.
  • Du har gedigen erfarenhet från ledarskap i chefsbefattningar och har flerårig erfarenhet av skolledande uppdrag.
  • Mångårig erfarenhet av personal-, budget-, resultat och ledningsansvar samt tidigare erfarenhet av att leda chefer.
  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
  • Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta nära politiken i en politiskt styrd organisation.

Personliga egenskaper

  • Som person är du kommunikativ, konstruktiv och lösningsorienterad.
  • Du är trygg i ditt ledarskap och har lätt för att bygga förtroende.
  • Du har ett prestigelöst förhållningssätt och lägger stort värde i ett fungerande samarbete med hela organisationen.

Som person är du intresserad av både verksamhetsutveckling och att leda samt utveckla chefer kring dig. Du har förmågan att skapa engagemang hos dina medarbetare för att på så sätt nå de gemensamt uppsatta målen för både Barn- och utbildningskontorets verksamhet samt kommunens mål i stort. För dig är det inte ett problem att sätta konkreta frågor i ett större sammanhang och utifrån detta fatta beslut. Det innebär att du har en god förståelse för hur skolfrågor med hänsyn till samhällsklimat, opinioner och värderingar, behöver omhändertas i en politiskt styrd organisation. Du kan med lätthet förstå både elevernas och verksamhetens olika behov utifrån frågor där intressen möts.

Vi erbjuder
Som förvaltningschef för Barn- och utbildningskontoret har du en strategisk roll, både i att leda det specifika förvaltningskontorets verksamhet och i det kommunövergripande gemensamma arbetet.  Arbetet ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort ansvar.

I Sollentuna kommun får du möjligheten att arbeta i en välskött och ekonomiskt stabil kommun. Vi är en organisation som har ett tydligt koncerntänk och våra kärnvärden ligger till grund för hur vi vill bedriva och utveckla verksamheten; nytänkande, ansvarstagande och välkomnande.

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar Sollentuna kommun med Jurek Rekrytering & Bemanning. Sista ansökningsdag är 28/9–18. Har du frågor på tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria von Sterneck på 073 70 771 70 eller via mail: maria.vonsterneck@jurek.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Mer om Sollentuna
Sollentuna ligger strax norr om Stockholm och har ett attraktivt läge nära både storstad, natur och kommunikationer, här bor ca 72 000 personer och antal invånare ökar snabbt. Här sjuder av liv, med många företagare och ett brett kommersiellt utbud, blandat med fina naturområden och kulturaktiviteter. Kommunen är Sollentunas största arbetsgivare med cirka 2 700 anställda inom olika verksamheter. Vi som arbetar i kommunen har ett viktigt uppdrag - vi arbetar för att ge alla invånare och företag bästa möjliga service. Vi gör Sollentuna lite bättre varje dag.

Område:
Sollentuna
Stockholms län

Anställning:
Tillsvidare Heltid

Kontakt:
Maria Von Sterneck
0737-07 71 70

Liknande jobb

Liknande jobb